VÅRA SAMARBETEN

Här kan du läsa mer om våra samarbeten och sponsringsavtal. Vi jobbar aktivt med vår partner UNICEF och är även aktiva inom olika sport- och designrelaterade evenemang.

UNICEF

Sedan 2011 är Gina Tricot involverade i utbildning av de allra yngsta barnen i Bangladesh. Vi är med och driver totalt 150 förskolor i Dhaka-, Narayanganj- och Gazipurdistrikten och hjälper över 22 000 barn i åldern 4-5 år att få tillgång till utbildning. Projektet innebär en investering på drygt 20 miljoner SEK under sex år. För att ytterligare stödja UNICEF har vi under året genomfört kampanjer i butik. Under 2015 samlade vi totalt in 2,7 miljoner SEK Läs mer

UNICEF GIFT SHOP

Under våren 2013 har vi på Gina Tricot deltagit i UNICEF:s kampanj ”För varenda unge!” och har på så vis hjälpt till att bekämpa den dödliga sjukdomen polio. 1988 fanns polio i 125 länder, nu endast i 20. Ett högst konkret bevis på att hjälp ger resultat! Läs mer

PROJECT SEGABY

Vad som 2009 började som en insamling för att bygga en gymnasieskola i byn Sega, Ghana har nu vuxit till ett långt större projekt. Moa Persson från Borås var i Sega som lärarvolontär och är också initiativtagare för projektet. Hittills har hon samlat in över 300 000 kronor, varav Gina Tricot är den största enskilda givaren. Läs mer

THE ACCORD BANGLADESH

Det är ett internationellt avtal som syftar till säkrare fabriker i Bangladeshs klädindustri. Gina Tricot skrev på avtalet oktober 2013, som är ett samarbete mellan internationella och lokala fackföreningar, klädföretag och intresseorganisationer. Bakgrunden till det så kallade Accordet är de allvarliga fabriksolyckor som inträffat i Bangladesh, främst katastrofen Rana Plaza där en fabriksbyggnad i Bangladeshs huvudstad Dhaka kollapsade i april 2013, med 1 129 döda som följd. Totalt ingår över 1600 fabriker i programmet som innebär att varje fabrik har 3 olika inspektioner (byggnads-, brand- och elsäkerhet) och därefter arbetar de med åtgärdsplaner för de förbättringar som ska genomföras

STWI

Tillsammans med ett trettiotal andra svenska textil- och läderföretag är vi en del av Sweden Textile Water Initiative, STWI. Syftet är att lära sig mer om de stora vattenpåverkande faktorerna i textil- och läderbranschen. STWI har arbetat fram riktlinjer för hållbar vattenanvändning i produktionsleden och i STWI Project implementeras dessa riktlinjer i några utav våra produktionsenheter.

Kemikaliegruppen

En sammanslutning av runt 100 nordiska textil- och modeföretag som samlas och lär sig mer om lagkrav, kemikalier och utbyter information om ansvarsfull kemikaliehantering.

Better Cotton

”Proud to support BCI to create a better future for cotton-farming communities.” Ett projekt där tiotusentals bomullsodlare utbildas i mer hållbara sätt att odla bomull. Det kan handla om allt från vattenanvändning till gödsel och insektsbekämpning. Målet är inte att skapa ekologisk bomull utan att bidra till förbättrade bomullsproduktion i större skala och förbättra försörjningen för bomullsproducenterna. Läs mer

THE GOOD PROJECT

The Good Project handlar om hållbarhets- och miljöarbetet på Gina Tricot. Projektet har ett holistiskt perspektiv och fokuserar på frågor inom CSR, hållbarhet och kvalitetsstyrning. Läs mer