A COMPLEX SYSTEM


Logistikken er et av de områdene der våre egne beslutninger påvirker millionen mest. Når det gjelder produksjonen, er det jo samarbeidet med leverandørene som påvirkere bærekraften – men logistikkbeslutninger fatter vi helt på egen hånd. Vi forsøker derfor hele tiden å øke kunnskapene våre når det gjelder bærekraftaspektene. Det er en selvfølge å redusere flyfraktandelen til et minimum – men iblant er spørsmålene mer komplekse. Vi overvåker for eksempel hele tiden muligheter for nye jernbanetransporter. Vi forsøker å skaffe oss kunnskap om ulike rederiers miljøarbeid – det er for eksempel stor forskjell på brenselkvaliteten på ulike båter. "Ved at vi nå eier vårt eget lager, har vi blitt flinkere til å dele informasjon i organisasjonen – det gjør at vi kan nå neste nivå av forbedringer", konstaterer Petri Ventelä.