A GREEN BUILDING – WHAT’S THAT?


Omkring 300 bygninger i Sverige er Green Building-sertifiserte. Gina Tricots hovedkontor er en av dem. For å bli klassifisert som Green Building må huset bruke 25 % mindre energi enn de ordinære kravene for nybygde hus. Det høres kanskje enkelt ut – men en energisparing på 25 % krever omfattende tiltak. Delvis i selve arkitekturen, at huset utformes på en måte som gjør at det verken trenger å varmes opp eller avkjøles i utide – delvis i hvordan varme- og ventilasjonssystemene utformes og styres.

 

Hovedkontoret vårt er dessuten miljøgodkjent i henhold til Svensk Miljöbas. "Vi ser det som et godt redskap til å få struktur på vårt interne miljøarbeid", forteller Anna-Karin Wårfors. "Å ta ansvar for miljøet i det daglige arbeidet er viktig for oss som jobber på kontoret. Blant annet sørger vi for å oppfylle tydelige krav når det gjelder avfallshåndtering, vi foretar miljøutredninger og vi kurser personalet. På den måten skaper vi også engasjement for miljøspørsmål generelt!"

 

A YOUNG COMPANY

 

Gina Tricot er en ung og kvinnedominert virksomhet. Linda Bååth er HR-sjef: "For mange av våre ansatte er vi den første arbeidsgiveren, og vi vet at vi er en attraktiv arbeidsgiver. Det er et stort ansvar for oss. Vi skal gi dem en god start på yrkeslivet. Vi tilbyr forskjellige ansettelsesvilkår. En del vil jobbe heltid, andre vil ha en jobb ved siden av studier. En del vil gå videre i motebransjen, og da er vi en god karrierevei. Når det gjelder ansettelsens varighet, som er et godt mål på om folk trives i jobben, overgår vi våre egne mål. Det er tydelig at prosessene våre for et godt arbeidsmiljø fungerer!"