Better Cotton – Large Scale and Long Term


Bomull er grunnlaget for tekstilindustrien. Bomullen spilte en sentral rolle i den industrielle revolusjon, og selv i dag er bomullsdyrking en avgjørende inntektskilde mange steder i verden.

 

Samtidig medfører bomullsdyrking – slik den foregår i dag – store miljøproblemer. Better Cotton Initiative er en måte å takle dem på. Hvis bomullsdyrkingen skal bli bærekraftig, er det fremfor alt vannforsyningen og bruken av kjemikalier som må endres. Derfor er vi aktive medlemmer i Better Cotton Initiative, som er det første virkelig store steget mot en globalt sett mer bærekraftig tekstilproduksjon. Den økologiske bomullsdyrkingen er jo fantastisk, og virkelig en foregangsindustri, men for å få til en bred og stor endring, må vi arbeide med utdanning i en langt større skala. Sammen med den engelske organisasjonen Cotton Connect støtter Gina Tricot utdanning av bomullsdyrkere i Gujarat i India. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ellos. Better Cotton er et godt eksempel på hvordan motebransjen kan samarbeide om en bærekraftig utvikling. Det gjelder jo at det vi gjør, virkelig betyr noe, og da må vi kunne oppskalere prosjektene. Selskaper som Levi’s, H&M og IKEA er også med i Better Cotton Initiative, og sammen gjør vi virkelig en stor forandring innenfor bomullsbransjen, som altfor lenge har vært uendret. Det dreier seg nå om flere hundre tusen jordbrukere som får utdanning, på stedet der de bor og arbeider. Et så stort bærekraftprosjekt har aldri tidligere vært gjennomført i bomullsbransjen. Her på The Good Project kan du lese mer om hvordan Better Cotton fungerer.