Better Cotton og Gina Tricot


I to år har Gina Tricot samarbeidet med Ellos i et utdanningsprosjekt innenfor rammen av Better Cotton. Prosjektet har vært rettet mot bomullsdyrkere i Gujarat i India. 

 

I løpet av sesongen 2015–2016 var 2 000 jordbrukere fra 15 byer registrert i utdanningen, med et totalt dyrkingsareal på 8 500 hektar.

 

«Bruk av plantevernmidler uten å forstå hva jorda trengte, hadde en dårlig innvirkning på jorda og var en av årsakene til at jeg fikk dårlige avlinger. Da jeg ble med i prosjektet, begynte jeg å bruke naturgjødsel», sier Chaturbai Devjibhai, en av jordbrukerne. «Å bruke kompost er også veldig populært der jeg kommer fra, og det er noe vi lærte gjennom opplæringen.» 

 

Etter at han ble med i Better Cotton, fikk Devjibhai for første gang en gevinst av avlingen – og bestemte seg for å investere i et dryppvanningssystem.