CERTIFICATION – WHAT DOES IT MEAN IN PRACTICE?


Sommeren 2013 satte en av våre undertøysleverandører i Kina i gang prosessen med å sertifisere en av sine fabrikker for produksjon av økologisk bomull. Denne sertifiseringen er nødvendig for å håndtere og produsere produkter med økologisk merking i butikk.

 

Prosessen innebærer at en viss del av fabrikken reserveres for håndtering av materialet økologisk bomull, for å unngå sammenblanding med ikke-økologiske materialer.  Det stilles krav om at det avgrensede området skal være rent og velorganisert.  De ansatte på kontoret og i fabrikken dybdeintervjues og får en grundig innføring i økologisk bomull av sertifiseringsinstansen. Deres kunnskaper testes med en teoretisk prøve også etter at opplæringen er avsluttet.

 

 

Etter godkjent sertifiseringsprosess får produksjonsenheten sertifikat for å produsere produkter i økologisk bomull i ett år. Deretter må det foretas en ny gjennomgang.

 

Sertifiseringsprosessen for vår leverandør tok drøyt tre måneder og kostet om lag 5000 USD.Det første undertøyet i økologisk bomull kommer for salg i våre butikker i januar 2014.