Don´t blast


Det finnes mange måter å slitasjebehandle jeans på. Et eksempel på en dårlig metode er sandblåsing, som innebærer at man sliter bort farge fra stoffet ved hjelp av trykkluft og kvartssand. Arbeidet er svært farlig, ettersom de ansatte kan puste inn sandpartikler i lungene, noe som i sin tur kan føre til lungesykdommen silikose, eller steinstøvlunge. Av den grunn tillater ikke Gina Tricot sandblåsing.

Siden 2010 har vi som en del av avtalen vi har med våre leverandører, bestemt at leverandøren ikke må benytte seg av sandblåsing. Forbudet omfatter også leverandørens eventuelle underleverandører.

 

Forbud er én ting, men vi vil også få leverandørene til å forstå hvorfor metoden ikke skal brukes.  Det kan være vanskelig å se om et par jeans er sandblåste, eller om det er brukt en annen metode. Derfor følger vi opp produksjonen og kontrollerer hvilke produksjonsmetoder leverandøren har tilgang til.

 

Det finnes flere alternative metoder for å skape slitasjeeffekter. Man kan bruke sandpapir, laser, vask og/eller kjemikalier. Tyrkia, vårt største marked for innkjøp av jeans, innførte et forbud mot sandblåsing i 2009. Årsaken til at metoden fortsatt eksisterer i andre produksjonsland, er at det er en relativt billig og rask metode for leverandøren. Det mangler også kunnskap om hvor farlig metoden er. Vi håper på et globalt forbud slik at metoden forsvinner helt fra all jeansproduksjon.