Don’t Waste it!


Klærne som blir til overs i butikkene gir vi til Human Bridge. Samarbeidet startet i 2009, og Human Bridge organiserer bistanden på vegne av Läkarmissionen og Erikshjälpen. Målet med samarbeidet er ganske enkelt at de klærne vi har til overs skal komme til nytte et annet sted.

 

Rent praktisk foregår det ved at butikkene våre samler sammen klær som blir til overs og sender dem til Human Bridge. Klærne og tekstilene som samles inn blir sortert og pakket på Human Bridges anlegg.

 

Tekstiler presses i baller eller pakkes i sekker før de blir sendt til prosjekter over hele verden. De tekstilene som ikke blir brukt i de direkte bistandsinnsatsene, brukes av Human Bridge til å generere inntekter som kan bidra til å dekke en del av kostnadene de har for å sende ut for eksempel medisinsk utstyr.

 

– Grunnen til at vi valgte å samarbeide med nettopp Human Bridge er at de har bygd opp en organisasjon som fungerer effektivt og føles trygg og sikker, sier Anna-Karin Wårfors. Vi har også felles verdier med de forskjellige partnerne. Human Bridge arbeider for eksempel for å stimulere lokalbefolkning til å delta aktivt i, og ta ansvar for, utviklingen av sitt eget samfunn.

 

I Norge har vi et tilsvarende samarbeid med organisasjonen Fretex.