GINA <3 FARMERS


Bomull er en av verdens viktigste vekster. 250 millioner mennesker er avhengige av bomullsdyrking for sitt livsopphold, og uten bomullen hadde det ikke vært noen moteindustri. 

 

Samtidig har bomullsdyrkingen sine utfordringer. Barnearbeid og andre sosiale problemer er altfor utbredt på verdens bomullsmarker. Kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel brukes i altfor stor utstrekning og på feil måte. Og det høye vannforbruket i dyrkingen er et problem mange steder. 

 

Alle disse problemene håndteres av organisasjonen Better Cotton Initiative, som lærer opp bomullsdyrkere i viktige spørsmål som: hvorfor det er viktig at barna får gå på skole, hvordan de skal håndtere jordbrukskjemikalier på en ansvarsfull måte, og hvordan vanningen kan effektiviseres. 

 

Better Cotton Initiative vokser fort. I løpet av 2015 omfattet prosjektet over to millioner hektar bomullsmarker og involverte 680 000 bomullsdyrkere, noe som førte til at det ble produsert 900 000 tonn Better Cotton-bomull. Rent konkret betyr det mindre bruk av plantevernmidler, bedre vannforvaltning og et bedre liv for dem som arbeider lengst og hardest med klærne våre – bomullsdyrkerne. Veksten er mulig fordi store selskaper og organisasjoner står bak prosjektet. 

 

Gina Tricot har vært medlem i Better Cotton Initiative i fem år. For å kunne oppfylle våre forpliktelser i BCI, samarbeider vi også med Cotton Connect. Gjennom dem betaler vi noe som kalles «farmer support», og det er ett av de viktigste elementene i vårt BCI-medlemskap. Pengene vi betaler inn, går til å utvikle bønders kunnskaper om bomullsdyrking og hvordan de kan forbedre den. Målet er at bøndene skal får mer viten og større kapasitet gjennom økonomisk lønnsomhet, miljømessig bærekraftige og sosialt akseptable produksjonsmetoder. 

 

Sammen med Cotton Connect utdannes bønder i området Gujarat i det vestlige India. I alt deltar nå cirka 2 000 bønder i utdanningen innenfor prosjektet, og antallet øker for hvert år som prosjektet pågår. 

Vi er stolte over å så et frø for bedre bomull!