Reduce, Re-use, Recycle!


Gjenbruk er et viktig element i fremtidens bærekraftige mote og et utmerket eksempel på hvordan bedrifter, kunder og organisasjoner kan samarbeide.

"For at fremtidens mote skal bli bærekraftig, kreves det innsats på tre fronter", sier miljøsjef Marcus Bergman. "Vi må redusere miljøpåvirkningen fra hvert eneste plagg. Det kan vi gjøre ved å velge bærekraftige materialer, produksjonsmåter og transportmåter – men selvsagt også ved å skape klær som kundene virkelig liker, og som har riktig kvalitet. Dessuten trengs det systemer for økt bruk av hvert enkelt plagg. Her spiller bistandsorganisasjonene en viktig rolle. Vi trenger likevel mer utvikling av tekniske systemer for materialgjenvinning. Dagens system fungerer for å lage stoppe- og isolasjonsmaterialer og lignende produkter, men vi vil jo aller helst skape nye plagg av gjenvunne materialer."

 

Hva kreves?

 

"Det finnes flere lovende prosjekter, for eksempel å "smelte ned" bomullsstoffer til viskosemasse. Foreløpig er imidlertid disse prosjektene ikke kommersialiserte. For at det skal skje, må det samles inn tøy i langt større skala. Derfor begynner vi å ta imot klær allerede nå, og vi ser det som positivt at flere selskaper gjør det samme. Derfor spiller det heller ingen rolle hva slags tøy som leveres inn – det viktigste er at flere og flere plagg kommer inn i systemet, i stedet for bare å bli kastet. Akkurat nå foregår det en omstilling av hvordan vi ser på innsamling av tøy. Det merkes allerede at dette kommer bli en helt hverdagslig atferd i fremtiden, akkurat som for eksempel papirinnsamling."