ROAD TRIP INDIA


Denne uken er vi i India og forbereder neste års produksjon av skinnvarer. Vi avlegger personlige besøk for å være sikre på at garveriene holder mål. 

 

"Skinn er et førsteklasses materiale som vi bruker for å skape produkter som varer lenger og blir bedre jo mer man bruker dem", sier Marcus Bergman. "Derfor er det viktig for oss å gjennomgå produksjonen ekstra grundig.  Vi besøker alle garverier som lager skinn til våre leverandører, og ser på alt fra arbeidsmiljø til håndtering av kjemikalier." 

 

India er et av verdens ledende land når det gjelder nettopp skinnproduksjon. Her er det en lang tradisjon for å garve skinn og lage produkter av skinn. Samtidig er det stor spennvidde mellom ulike typer produksjon: 

 

"India er et gigantisk land. Egentlig er det så stort og mangfoldig at man ikke kan tenke på det som ett enkelt land. De ulike områdene og delstatene har ulike språk, ulik kultur, ulike religioner, ulik økonomi og ulike forutsetninger. Det avspeiles også i standarden på produksjonen. Her finnes garverier som er langt fremme når det gjelder arbeidsmiljø og miljøspørsmål, men det finnes også noen som ikke oppfyller våre krav. Det gjelder derfor å være på plass, reise rundt og se med egne øyne hvordan forholdene er. Det blir mange timer på tog og i bil, men resultatet er virkelig verdt det – et produkt som både vi og kundene våre er stolte over!"