SMARTER, FASTER, GREENER


Logistikk er en suksessfaktor for alle bedrifter – noe som har blitt stadig mer åpenbart i løpet av de siste årene. Gina Tricots hjemby, Borås, er en unik by i så måte. Med mange hundre års erfaring med handel, og som et tradisjonelt sentrum for postordrevirksomhet, er det her stor kompetanse når det gjelder effektiv logistikk.

 

"Sammenhengen mellom logistikk og bærekraftighet blir stadig mer aktuell", sier Petri Ventelä, logistikksjef hos Gina Tricot. "Det beste er at dette er et område der det faktisk lønner seg å satse bærekraftig. Gjennom smarte valg av transportmåter og god orden på lagervirksomheten kan vi bidra til effektiv utnytting av våre felles ressurser."

 

For et moteselskap er tid ikke bare penger – en forutsetning for å jobbe med mote er jo å levere riktig produkt til akkurat riktig tid. Med tanke på de lange produksjonskjedene i klesbransjen får logistikken helt avgjørende betydning for selskapet. "Å øke presisjonen i leveransene er et kontinuerlig arbeid", forteller Petri Ventelä. "Vi kan alltid bli bedre, og det er derfor logistikk er så artig å jobbe med. Målbare forbedringer er alltid en spore til ytterligere innsats!"