THE GOOD AND THE BAD


"Bærekraftregnskapet er en god måte å tydeliggjøre både hva vi lykkes med, og hva vi trenger å forbedre oss på", sier miljøsjef Marcus Bergman. "Noe av det vi er fornøyd med, er at vi gjennom den såkalte Good Index nå har en tydelig metode for å synliggjøre og måle hvordan enkeltbeslutninger får konsekvenser i vår miljøpåvirkning, at vi har vårt eget lager som har gitt oss bedre kontroll og flere muligheter til å redusere miljøpåvirkningen fra transporter, og at vi i 2013 lyktes med å fatte en tydelig beslutning med å velge bort materialer fra dyr og på den måten rette søkelyset mot spørsmål om dyrs rettigheter.

 

Vi er imidlertid ikke fornøyde med at vi fortsatt transporterer varer hjem med fly – selv om andelen flytransporter er redusert, er det fremdeles en for stor andel til at vi kan si oss fornøyd. Vi har også bommet på målet som gjaldt andelen bærekraftige materialer i sortimentet. Vi må også bli flinkere til å formidle bærekraftarbeidet ut i hele organisasjonen. Dette er utfordringer vi arbeider med – og vi kan takket være avstemmingen som bærekraftregnskapet utgjør, konstatere at vi faktisk blir bedre i 2014."