The Code of Conduct in China


Kina er det viktigste innkjøpsmarkedet for BSCIs medlemmer og også det landet der organisasjonen er mest aktiv når det gjelder revisjoner – hele 80 % av alle revisjoner skjer i Kina.

Anna-Karin Wårfors, CSR-sjef: «Den største utfordringen er spørsmålet om maksimal arbeidstid”. Av Kinas 250 millioner innbyggere på landsbygden jobber 160 millioner som migrantarbeidere på andre steder enn hjemstedet. De jobber ofte lange dager for å kunne spare penger og sende hjem til familien, selv om arbeidsdagene blir lengre enn det som er tillatt. En annen utfordring er at disse retningslinjene ikke alltid oppfattes som et verktøy som kan brukes til å skape forbedringer, men som et krav for å kunne fastsette forretningsrelasjoner.

De siste årene har imidlertid unge migrantarbeidere begynt å tenke nytt. De har større fokus på karrieremuligheter, sosial trygghet i tillegg til lønn, bedre forhold på fabrikkene og ikke minst utdanning.

Den største utfordringen er spørsmålet om maksimal arbeidstid

Det er tydelig at dette innebærer nye utfordringer for fabrikkene. Samtidig presser det produsentene til å øke fokus på samfunnsansvar. Dette må dessuten ses i lys av at regjeringen oppfordrer tekstilfabrikkene til å flytte fra den østlige delen til den vestlige delen av landet, og dette vil endre forutsetningene også for det sosiale arbeidet.

Granskningsrapporter fra BSCI viser at situasjonen i Kina har blitt bedre de siste årene.  I 2011 ble det utført 2026 såkalte initialrevisjoner, der 33 % av de inspiserte enhetene ble klassifisert som «bra» og 48 % som «oppfyller ikke kravene». Det er en betydelig forbedring fra 2010, da 27 % ble klassifisert som «bra» og 58 % som «oppfyller ikke kravene».

Endringen kan skyldes økt erkjennelse for disse spørsmålene på lovgivende nivå og at konkurransesituasjonen krever forbedringer.