What About Water?


Tekstilindustrien er utrolig vannkrevende. Sammen med et trettitall svenske tekstil- og skinnprodusenter er også Gina Tricot en del av Sweden Textile Water Initiative, STWI som startet i 2010. I løpet av prosjektets to første år har vi arbeidet med å lage felles retningslinjer for bærekraftig vannhåndtering – og fremfor alt fikk vi muligheten til å lære mer om de store vannpåvirkende faktorene i tekstil- og skinnbransjen. Retningslinjene for en mer bærekraftig vannbruk i produksjonsleddet er klar, og i prosjektets fase 2 fokuserer vi på hvordan vi kan implementere retningslinjene i produksjonsleddet. Du finner mer informasjon her: http://www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/