WHAT IS SUSTAINABILITY REPORTING?


Et bærekraftregnskap er et frivillig regnskap som viser hvordan vårt arbeid for bærekraft har gått i løpet av året – ikke ulikt et årsregnskap, som vi kan bruke for å nå frem med informasjon til våre medarbeidere, kunder, media, ulike grupper interessenter og leverandører. Vårt bærekraftregnskap for 2013 publiseres i månedsskiftet juni/juli.

 

"I arbeidet for en bærekraftig utvikling er målbarhet uhyre viktig", sier CSR-sjef Anna-Karin Wårfors. "Ved å måle tiltakene vi iverksetter og presentere dem i form av et regnskap, kan vi vise både omverdenen og oss selv hva vi har oppnådd, og hvor vi bør satse fremover."

 

Det viktigste med et bærekraftregnskap er at det gir et riktig og rettferdig bilde av resultatene. Gina Tricots regnskap følger den såkalte GRI-standarden, et rapportsystem som gjør at regnskapet kan sammenlignes med andre selskapers regnskap.

 

"I år har vi forbedret arbeidet med å intervjue medarbeidere forut for regnskapet, for å øke involveringen av flere avdelinger", forteller Anna-Karin Wårfors. "Når regnskapet nå er ferdig, ser vi virkelig bredden av virksomheten vår – og i bærekraftarbeidet. Vi har mange muligheter til å stå på det godes side!"