WHY CERTIFICATION?


Økologisk bomullsdyrking handler grunnleggende sett om å ikke bruke verken kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemidler – i stedet benyttes innovative metoder som for eksempel skadedyrbekjempelse gjennom bruk av lukt. Ettersom disse metodene gjør den økologiske bomullen unik sammenlignet med tradisjonell bomull, gjelder det å sørge for at det ikke forekommer kontaminasjon. Den økologiske bomullen må derfor behandles separat gjennom hele produksjonskjeden.

 

"Vi benytter sertifiseringssystemene GOTS og OCS for å garantere at bomullen er økologisk," forteller Marcus Bergman. "Begge systemene bygger på tredjepartskontroll, det vil si at en uavhengig kontrollinstans bekrefter at produktet kan spores gjennom hele kjeden og oppfyller kravene. Sporbarheten garanteres ved at det utstedes såkalte transaksjonssertifikater i alle produksjonsledd, fra bomullsdyrkingen og fremover. Ved hjelp av disse er det mulig å spore bomullen tilbake til feltet – en stor forskjell fra vanlig bomull, som ofte handles som en helt anonym råvare. Etter vår oppfatning er det sporbarheten som gjør det mulig å påvirke, og gjennom kunnskap om forholdene i hvert produksjonsledd er det mulig å forbedre prosessene. Det handler jo i siste instans om å sørge for at de som jobber lengst med produktet – bomullsdyrkerne – har så bra forhold som mulig både med hensyn til miljø og helse. Å slippe kjemiske sprøytemidler er jo bra både for miljøet og dyrkerne!"