Organic Cotton – Better for the Environment?


Økologisk høres jo bra ut, men hva er egentlig fordelene med økologisk bomull?

 

– Selvfølgelig er mindre bruk av landbrukskjemikalier bra for miljøet – først og fremst når det er snakk om å beholde artsrikdommen og en naturlig balanse på og rundt markene, sier Marcus Bergman, som er sjef for bærekraftig utvikling hos Gina Tricot.  Kombinasjonen av vekselbruk og naturlig gjødsling skaper et bærekraftig jordbruk, men man må også huske at vellykket økologisk dyrking også handler om å dyrke på riktig sted, der de naturlige forutsetningene er til stede. Økologisk dyrking er ikke en patentløsning som fungerer alle steder. Vi synes det trengs andre materialer som alternativer til bomullen.

 

Økologisk bomull krever ofte mer manuell arbeidskraft enn konvensjonell dyrking – først og fremst i forbindelse med plukkingen. Dessuten må den økologiske bomullen behandles separat fra konvensjonelt dyrket bomull – gjennom hele produksjonskjeden, fra plukking til rensing, spinning og strikking eller veving – og til slutt på produktnivå. Derfor er økologisk bomull ofte dyrere enn vanlig bomull.