Yhteistyötä parempien työehtojen puolesta – Accord on Fire and Building Safety


Gina Tricot on mukana Bangladeshin The Accord on Fire and Building Safety -sopimuksessa. Kyseessä on Bangladeshista vaatteita ostavien yritysten ja tehtaiden omistajien välinen maan tehtaiden työturvallisuuden parantamista koskeva yhteistyösopimus. Sopimuksen taustalla ovat Bangladeshin tehtaissa sattuneet vakavat onnettomuudet, erityisesti Rana Plazan 1129 kuolonuhria vaatinut katastrofi, jossa pääkaupunki Dhakan Savarin kaupunginosassa sijaitseva tehdasrakennus romahti huhtikuussa 2013.

 

Gina Tricot allekirjoitti sopimuksen marraskuussa 2013 ja on nykyisin yksi yli 200 kansainvälisestä yrityksestä, jotka ovat aktiivisesti mukana työssä paremman ja turvallisemman vaateteollisuuden puolesta. Sopimuksessa mukana olevista 200 yrityksestä 3 on suomalaisia, 16 ruotsalaisia, 7 tanskalaisia, 3 norjalaisia ja 63 saksalaisia. Ohjelmaan kuuluu yhteensä 1600 tehdasta, joissa on havaittu lähes 114 000 toimenpiteitä vaativaa epäkohtaa kaikissa tehtaissa tehdyissä kolmentyyppisissä tarkastuksissa (rakennus, paloturvallisuus ja sähköistys). 

 

Gina Tricot’lla on Bangladeshissa nykyisin kahdeksan aktiivista toimittajaa. Ne kaikki kuuluvat sopimuksen piiriin. Tehtyjen tarkastusraporttien seuranta koskee myös niitä tehtaita, joissa Gina Tricot’lla ei tällä hetkellä ole tuotantoa, eli inaktiivisia tehtaita. Alkuperäinen aikataulu on osoittautunut suureksi haasteeksi. Muun muassa palo-ovia ja palontorjuntavarusteita on tuotu muista maista ja tarkastuksiin sekä tehtyjen parannustöiden hyväksyntään on kulunut alkuperäisessä suunnitelmassa määriteltyä pidempään.

 

Gina Tricot’n toimittajat ovat nyt puuttuneet yhteensä 69 prosenttiin tarkastuksissa havaituista puutteista (kaikkien sopimuksen puitteissa olevien yritysten keskiarvo oli 55 prosenttia lokakuussa 2016).

 

Katso lisätietoja osoitteesta www.bangladeshaccord.org.
Sopimuksen neljännesvuosiraportit: Progress | The Bangladesh Accord

Lue lisää kestävästä tuotannosta kestävää kehitystä koskevasta selvityksestä.