Quality – a Continuous Process


Laadukkuus voi tarkoittaa, että vaatteet kestävät käyttöä, mutta myös että itse materiaali sisältää oikeita asioita.

 

– Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset: tavoitteenamme on tulla yhä paremmaksi. Se on jatkuvaa työtä, Gina Tricot’n laatuvastaava Rebecca Watkins kertoo. Me ja alihankkijamme testaamme muun muassa vaatteiden ulkoasua sen jälkeen kun ne on pesty, niitä on väännetty ja kutistettu ja niistä on irronnut väriä kuivana ja märkänä. Tietenkin testaamme myös vaatteiden toimivuutta käytössä.

 

Muotiteollisuuden kuuma puheenaihe on vaatteiden sisältö. Etenkin niissä olevista kemikaaleista käydään keskustelua.

 

– Olemme laatineet kemikaaliluettelon kielletyistä ja rajoitetusti sallituista aineista, Rebecca Watkins kertoo. Se perustuu eurooppalaiseen REACH-kemikaalilainsäädäntöön.

 

REACH-vaatimusten lisäksi Gina Tricot’lla on omat vaatimuksensa. Ne voivat koskea aineita, jotka aiheuttavat runsaasti keskustelua, mutta joista ei vielä säädellä laissa. Saadakseen jatkuvasti uutta tietoa kemikaaleista yritys on vuodesta 2008 kuulunut Kemikaliegruppeniin, toimialaryhmään, jonka toimintaa järjestää tekstiilialan tutkimusinstituutti Swerea IVF.

 

Ennen tuotannon aloittamista kaikille alihankkijoille kerrotaan Gina Tricot’n laatu- ja sisältövaatimuksista – ja että vaatimusten noudattaminen sisältyy kaikkiin sopimuksiin. Noudattamista valvotaan Ruotsissa jatkuvin testein ja pistokokein. Myös alihankkijat tekevät jatkuvasti testejä.

 

Kengät ovat jo jonkin aikaa kuuluneet Gina Tricot’n valikoimiin. Laatu- ja sisältökysymysten suhteen kenkäteollisuus on vielä vaateteollisuuttakin monimutkaisempaa, koska kengissä usein on enemmän eri osia. Siksi toimialaverkostojen merkitys on suuri.

 

Gina Tricot on liittynyt SSEI:hin eli Swedish Shoe Environmental Initiativeen, kenkäalan verkostoon, jonka tavoitteena on laatia välineitä entistä kestävämpään kenkätuotantoon.

 

– Jotta työ laatu- ja sisältökysymysten parissa onnistuisi, on tärkeää käydä vuoropuhelua alihankkijoidemme kanssa, mutta myös osallistua toimialan yhteistyöhön, Rebecca Watkins sanoo. Se on mukavaa työtä, jolle ei ole näkyvissä loppua!