Tekstiilimaailman kaleidoskooppi


Vuoden 2015 kestävää kehitystä koskevassa selvityksessä olemme päättäneet keskittyä tekstiilimaailman monitahoiseen ja kaleidoskooppiseen luonteeseen. Kaikkea kestäväksi kehitykseksi kutsuttua ei voida kuvailla samalla tavalla tai mitata samalla mittapuulla. Meidän on uskallettava priorisoida, jotta pystymme keskittymään oleelliseen.

 

Tässä neljännessä kestävää kehitystä koskevassa selvityksessä teemme neljä tutkimusta tekstiilien alkuperästä saadaksemme käsityksen siitä monitahoisesta maailmasta, jossa toimimme. Kerromme myös Gina Tricot -hengestä, jonka ansiosta olemme yksi vuoden urayrityksistä, pyrkimyksestämme kestävämpiin kuljetuksiin ja kestävien materiaalien kehittämisestä.

 

Tavoitteemme vuoteen 2028 mennessä, jolloin Gina Tricot täyttää 30 vuotta, voidaan tiivistää neljään pääteemaan. Vuonna 2028:

 

»» Kaikki tuotteet valmistetaan kestävistä materiaaleista

»» Kaiken tuotannon tulee tapahtua kestävällä tavalla

»» Kaikki kuljetukset tehdään kestävillä menetelmillä

»» Kaikki tuotteet hyödynnetään, kun asiakas ei enää käytä niitä

 

Tekstiiliteollisuus vaikuttaa vesistöihin, maaperään ja ilmastoon ja painotusten tekeminen on aina haasteellista. ”Kaikkein tärkeintä on, että muotialan yrityksenä näytämme myönteistä esimerkkiä”, kertoo Per-Johan Swartling, virkaatekevä toimitusjohtaja. ”Käymme kauppaa heikossa asemassa olevien maiden kanssa ja uskomme, että kansainvälinen kauppa voi tehdä maailmasta paremman. Kaupanteon kautta olemme osa ratkaisua köyhyyden mukanaan tuomiin ongelmiin.”

 

Lue kestävää kehitystä koskeva selvityksemme täältä!