The Code of Conduct in China


Kiina on tärkein hankintamaa BSCI:n jäsenille ja myös maa, jossa organisaatio on aktiivisin tarkastusten suhteen – jopa 80 % kaikista tarkastuksista suoritetaan Kiinassa.

Anna-Karin Wårfors, CSR-johtaja: ”Suurin haaste on kysymys enimmäistyöajasta”. Kiinan maaseudun 250 miljoonasta asukkaasta 160 miljoonaa ihmistä työskentelee siirtolaistyöntekijöinä muualla kuin omalla kotipaikkakunnallaan.  He haluavat usein tehdä pidempiä päiviä säästääkseen rahaa ja lähettääkseen sitä perheelleen, vaikka työpäivistä tulee sallittua pidempiä. Toinen haaste on, että yrityksen toimintaohjeita ei aina ymmärretä arviointityökaluksi parannusten luomiseksi, vaan ne nähdään joskus vain vaatimuksena liikesuhteiden lujittamiseksi.

Viime vuosina nuoret siirtolaistyöntekijät ovat kuitenkin alkaneet ajatella toisin – on alettu keskittyä enemmän uramahdollisuuksiin, sosiaaliturvaan palkkojen lisäksi, parempiin olosuhteisiin tehtailla eikä vähiten koulutukseen.

On selvää, että tämä lisääntynyt tietoisuus merkitsee uusia haasteita tehtaille. Se asettaa myös paineita tuottajille, joiden tulee keskittyä enemmän yhteiskuntavastuuseen. Tämä voidaan nähdä myös siinä valossa, että hallitus kannustaa tekstiilitehtaita muuttamaan idästä maan länsiosiin – mikä parantaa myös sosiaalisen työn edellytyksiä.

BSCI:n tarkastustulokset osoittavat, että tilanne Kiinassa on parantanut viime vuosien aikana.  Vuonna 2011 suoritettiin yhteensä 2 026 niin kutsuttua ”alkutarkastusta”, joiden tulos oli, että 33 % tarkastetuista yksiköistä sai luokituksen ”hyvä” ja 48 % ”ei täytä vaatimuksia”. Se on huomattava parannus vuodesta 2010, jolloin 27 % oli luokassa ”hyvä” ja 58 % luokassa ”ei täytä vaatimuksia”.

Muutos voi johtua näiden kysymysten lisääntyneestä huomioimisesta lainsäädäntötasolla ja siitä, että kilpailutilanteessa vaaditaan parannusta.