There is hope for Bangladesh!


Bangladesh on tekstiiliteollisuudessa jatkuvasti ajankohtainen maa, sillä täällä valmistetaan entistä suurempi osa maailman vaatteista. Ainoastaan Kiina on Bangladeshia suurempi vaatevalmistaja. Maailman katseet kohdistuvat siksi entistä useammin Bangladeshiin ja maan olosuhteisiin. Kerromme siksi tässä artikkelisarjassa lisää Bangladeshin tilanteesta ja siitä, millaisena me näemme maan tilanteen muotiyrityksen näkökulmasta.

Bangladesh on yksi maailman köyhimmistä, väkirikkaimmista ja tiheimmin asutuista maista. Maan väkiluvun arvioidaan olevan yli 150 miljoonaa. Suurin osa bangladeshilaisista on muslimeja, mutta maassa asuu myös jonkin verran hinduja, buddhalaisia ja kristittyjä.

Bangladeshista tuli kapinoiden ja kovien taisteluiden jälkeen itsenäinen valtio vuonna 1971. Sitä ennen maa kuului siihen brittiläisten hallinnoimaan Intian osaan, jota kutsuttiin 1700-luvulta lähtien Bengaliksi, ja vuodesta 1947 eteenpäin maa oli osa Pakistania. Sotilasvallankaappaukset ja poliittiset levottomuudet kuvastivat Bangladeshia koko 1970-luvun ajan, mutta vuoden 1979 vaaleissa valtaan astui siviilihallitus, mikä tasapainotti hieman poliittista tilannetta. Bangladesh on kuitenkin edelleenkin poliittisesti epävakaa, ja maassa on korruptiota ja taloudellisia vaikeuksia.

Suurin osa maasta sijaitsee jokisuistossa, minkä vuoksi jokavuotiset tulvat aiheuttavat suuria ongelmia ja koskettavat ennen kaikkea kaikkein köyhimpiä.

Monet bangladeshilaiset elättävät itsensä maanviljelyllä, mutta maassa on myös kehittynyttä vaate-, juutti- ja elintarviketeollisuutta. Näistä vaateteollisuus työllistää eniten ihmisiä, ja useimmat tekstiilitehtaat sijaitsevat pääkaupunki Dhakassa ja sen ympärillä.

Vaateteollisuus pääsi 1980-luvun alkupuolella vauhtiin, ja sen leviäminen ja kehittyminen ovat monin tavoin muuttaneet Bangladeshin yhteiskuntaa ennen kaikkea tarjoamalla työtä ja toimeentuloa naisille. Kun naisten taloudellinen tilanne on kohentunut, myös heidän yhteiskunnallinen asemansa on hiljalleen parantunut.

Vaateteollisuudessa työskentelee tällä hetkellä noin 4 miljoonaa ihmistä, ja heistä lähes 80 % on naisia.  Arvioiden mukaan vaateteollisuus on epäsuorasti vähentänyt köyhyyttä lähes 50 prosentilta Bangladeshin väestöstä. Teollisuus muodostaa nykyään noin 80 % maan vientituloista.

Toiveena on nyt, että ulkomaalaisten asiakkaiden painostus vaikuttaa vaateteollisuuteen siten, että tulevaisuudessa alan työolot ovat turvalliset ja palkkataso kohtuullinen. Monia kansainvälisiä hankkeita on jo käynnissä, ja vähimmäispalkan korotus on jo nyt menemässä läpi.

Maan on lisäksi tartuttava infrastruktuurin ongelmiin ja nostettava suuren väestönosan koulutustasoa, mutta toivoa on kuitenkin olemassa. Vaikka Bangladesh on edelleen todella köyhä maa, köyhyys on vähentynyt ja terveys- ja koulutustasot ovat nousseet maan talouden parantuessa. Jos kehitys jatkuu, Bangladeshilla on suuret mahdollisuudet kokea valoisampi tulevaisuus.