What can we do about child labour?


Yksi alamme eniten keskustelua herättäneistä kysymyksistä on lapsityövoiman käyttö. Toisaalta korostetaan, että lapsityövoima on tuomittavaa ja toisaalta kuulee sanottavan, että lapsityövoima on parempi vaihtoehto kuin se, ettei perhe voisi lainkaan elättää itseään.

BSCI:n käytännesäännöissä, joiden pohjalta me Gina Tricot’lla työskentelemme, lupaamme suojella lapsia taloudelliselta hyväksikäytöltä ja työltä, joka on todennäköisesti vaarallista, häiritsee heidän koulunkäyntiään tai on haitallista terveydelle tai kehitykselle.

BSCI määrittelee alle 15-vuotiaat "lapsiksi" ja hyväksyy ILOn poikkeuksen, joka sallii 14 vuotta täyttäneiden työskennellä muutamissa kehitysmaissa, kuten Intiassa, Bangladeshissa ja Pakistanissa. BSCI vaatii myös, että nuoria (14–17-vuotiaita) työntekijöitä tulee suojella erityisesti. On olemassa esimerkiksi erityisiä sääntöjä, minkälaista työtä nuori työntekijä saa tehdä sekä nuorten työaikaa koskevia vaatimuksia.

Millainen Intian tilanne on?
Intiassa, kuten useimmissa valmistusmaissamme, toimittajilla on haasteita terveydenhoidossa ja työturvallisuudessa. Myös ympäristöasioissa on haasteita, mutta lapsityövoiman riski on nimenomaan Intiassa suurempi kuin muutamissa muissa maissa. Se johtuu siitä, että lapsityövoimaa on käytetty Intiassa pitkään, ja että kyse on maasta, jonka sosioekonomisen rakenteen vuoksi lapset pakotetaan aivan liian usein töihin.

Samalla intialaiset yritykset ovat kuitenkin entistä kiinnostuneempia CSR-kysymyksistä, ennen kaikkea säästöä tuovilla osa-alueilla, kuten energiankulutuksen pienentämisessä. Sen sijaan on ylipäänsä vaikeampaa saada aikaan muutoksia työolosuhteisiin sekä asioihin, joihin kulttuurilla on suuri vaikutus, esimerkiksi syrjinnän kieltämiseen.

Mitä me voimme yrityksenä tehdä?
Vuonna 2012 BSCI:n kaikista tarkastuksista 7 % tehtiin Intiassa. Intia on yksi Gina Tricot’n pienistä sisäänostomaista, ja meillä on tällä hetkellä Intiassa noin 8 tavarantoimittajaa, ennen kaikkea Delhin alueella.

Kolmannen osapuolen tarkastaja on tehnyt kaikkien toimittajiemme luona BSCI:n auditoinnin. Kun käymme tehtaissa, meillä on tiettyjä rutiineita, joiden tarkoituksena on estää lapsityövoiman käyttö. Me tarkastamme, miten tehtaat palkkaavat uusia työntekijöitä ja miten he vahvistavat työnhakijoiden iän. Tarkistamme esimerkiksi, että kaikkien työntekijöiden henkilötiedot on kirjattu. Yritämme myös panna merkille, kuinka nuorilta työntekijät näyttävät. Se on kuitenkin todella hankalaa, koska he näyttävät usein paljon nuoremmilta kuin ovatkaan. Teemme myös pistokokeita ja tarkastamme henkilöpapereita. Lisäksi puhumme toimittajiemme kanssa heidän vastuustaan toimitusketjussa taaksepäin.

Jos käy ilmi, että tehtaassa työskentelee lapsia, noudatamme olemassa olevia toimintaohjeita, ja vaadimme, että lapsi on otettava välittömästi pois töistä. Lapsen työssäkäynti johtuu useimmiten siitä, että hänen on osallistuttava perheensä elättämiseen tai hän elättää itse itsensä. Siksi on varmistettava, että hänen palkkansa maksetaan ratkaisun löytymiseen asti. Meidän on myös autettava löytämään tyydyttävä pitkäntähtäimen ratkaisu lapsen ikä, sosiaalinen tilanne, koulutus ym. huomioon ottaen. Kaikkein tärkeintä on, että toimenpiteemme parantavat lapsen tilannetta eivätkä huononna sitä. Jos lapsi on kouluiässä, tavoite on saada hänet mahdollisimman pian takaisin kouluun. BSCI:n verkostossa on organisaatiota, jotka voivat auttaa paikan päällä, mikä on ensiarvoisen tärkeää.