10€ alennusta oversized denim shirt. Hyödynnä tarjous kirjautumalla sisään.

Tekemämme yhteistyö

Poliittiselta tasolta tuotantoon. Kansallisista alan verkostoista maailmanlaajuisiin yhteistyöhankkeisiin. Muutoksen aikaansaamiseen yhdessä on monia tapoja. Täältä löydät yhteenvedon kaikista kestävään kehitykseen liittyvistä yhteistyöhankkeistamme.
 

(The) accord bangladesh
The Accord Bangladesh on kansainvälinen sopimus, joka sisältää rakennus-, palo- ja sähköturvallisuuteen liittyviä toimintasuunnitelmia. Sopimus laadittiin Bangladeshin vaateteollisuuden turvallisuuden parantamiseksi Rana Plazan vuoden 2013 katastrofin jälkeen, jolloin tehdasrakennus romahti pääkaupunki Dhakassa ja aiheutti 1129 henkilön kuoleman. Sopimus koskee yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten ammattiyhdistysten, vaateyritysten ja etujärjestöjen kanssa. Ohjelmaan kuuluu yhteensä yli 1600 tehdasta. Gina Tricot allekirjoitti sopimuksen vuonna 2013 ja on sen jälkeen allekirjoittanut Accord 2018 -sopimuksen, joka on voimassa kolme vuotta toukokuusta 2018 alkaen.
 

Better Cotton (BCI)
Better Cotton Iniative (BCI) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii tekemään tulevaisuudesta paremman niin puuvillan viljelijöille, yhteisöille, joissa harjoitetaan puuvillanviljelyä kuin teollisuudelle, jossa puuvillalla on tärkeä merkitys. BCI-aloitteen puitteissa maanviljelijät saavat kestäviä maanviljelymenetelmiä koskevaa koulutusta aina vedenkulutuksesta lannoitteisiin ja tuholaistorjuntaan. Tavoitteena ei ole tuottaa luomupuuvillaa, vaan auttaa viljelijöitä siirtymään kestävämpään puuvillantuotantoon ja parantaa puuvillatuottajien toimeentuloa. Gina Tricot on ollut Better Cotton Initiativen jäsen vuodesta 2011.

Gina Tricot on mukana Better Cotton Initiative ‑aloitteessa, jonka tarkoituksena on parantaa puuvillan viljelyä maailmanlaajuisesti. Better Cotton -puuvillan hankinta tapahtuu Mass Balance ‑järjestelmän kautta, eikä sitä voi jäljittää lopputuotteisiin. Katso lisätietoja osoitteesta bettercotton.org/massbalance.

Gina Tricot on sitoutunut käyttämään pelkästään kestävän kehityksen mukaista puuvillaa vuonna 2020. Tällaista puuvillaa ovat luomupuuvilla, Better Cotton ‑puuvilla ja kierrätyspuuvilla.

Better Cotton Initiative tekee puuvillan tuotannosta ympäri maailmaa parempaa sen tuottajille, ympäristölle, jossa puuvilla kasvaa sekä puuvillanviljelyn tulevaisuudelle. Ostamalla Gina Tricot’n puuvillatuotteita tuet Better Cotton Initiative ‑viljelijöitä, jotka käyttävät vettä tehokkaasti, huolehtivat maaperän kunnosta ja kasvuympäristöstä, vähentävät haitallisten kemikaalien käyttöä ja kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia.

 

Amfori bsci
Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) on järjestö, joka pyrkii parantamaan toimittajien työehtoja. BSCI yhdistää tällä hetkellä yli 2000 yritystä yhteisen toimintatavan puitteissa ja tukee yritysten työtä toimitusketjun sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin liittyen. Gina Tricot on ollut BSCI:n jäsen vuodesta 2011. Jäsenenä olemme sitoutuneet ottamaan toimintatavan käyttöön toimitusketjuissamme. Käytössämme on myös alusta, johon kerätään tietoa tavarantoimittajista ja niihin liittyvistä tarkistuksista. Kyseessä on tärkeä työkalu jatkuvassa valmistajien arviointi- ja seurantatyössä.


Canopystyle
Canopystyle on aloite liittyen toimitusketjuun, jossa ei käytetä aarniometsien tai uhanalaisten metsien puista valmistettua viskoosia. Aloitteessa voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö Canopy tekee yhteistyötä tekstiilialan yritysten kanssa kuituvalmistajiin vaikuttamiseksi ja toiminnan muuttamisen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on uhanalaisten metsien suojeleminen ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen entistä kestävämpää kuiduntuotantoa varten.

Gina Tricot osallistuu aloitteeseen sitouttamalla toimittajiaan ja edistämällä viskoosintuotannon läpinäkyvyyttä. Viskoosin tuotantoketjun kartoittamisessa tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että tuotteidemme valmistuksessa ei käytetä aarniometsien tai uhanalaisten metsien puita.

Gina Tricot on allekirjoittanut Pack 4 Good -aloitteen, joka pyrkii edistämään entistä parempia pakkausratkaisuja. Lue lisää aloitteesta täältä.

Mikromuoveja koskeva tutkimushanke – minshed
Swerea IVF:n johtama MinShed on tutkimushanke, jossa yhdessä muun muassa Boråsin tekstiilikorkeakoulun kanssa pyritään vähentämään mikromuovipäästöjä nollaan ja ehkäisemään mikromuovien muodostumista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja luoda toimintaohjeita tekstiiliteollisuuteen, jotta vaatteita voidaan valmistaa synteettisistä materiaaleista niin, että mikromuoveja ei muodostu.

Osana hanketta tutkitaan myös pesukoneiden rakennetta sen selvittämiseksi, voidaanko pesukoneisiin lisätä suodatin tai pesupussi, joka vähentäisi mikromuovien pääsyä luontoon.

Gina Tricot osallistuu yhdessä eri alojen yritysten kanssa hankkeeseen toimijana yhteisten ratkaisujen löytämiseksi yhteiseen ongelmaan. Hanke on käynnissä vuosina 2018–2020.


Fur free retailer
Fur Free Retailer on maailman johtava ohjelma, jonka aloittajana on Fur Free Alliance; kansainvälisen tason eläintensuojelu- ja ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä. Ohjelma kannustaa yrityksiä luopumaan turkisten käytöstä ja edistää toiminnan läpinäkyvyyttä turkiksettomia tuotteita etsivien kuluttajien eduksi. Tärkeä osa ohjelmaa on sähköinen luettelo, jonka avulla kuluttajat voivat etsiä ohjelmaan liittyneitä yrityksiä. Gina Tricot on ollut mukana ohjelmassa vuodesta 2011 saakka.


Human bridge/fretex
Human Bridge tekee avustustyötä. Järjestö toimittaa sairaaloihin käytettyjä sairaalatarvikkeita erilaisten avustushankkeiden puitteissa sekä toimittaa vaatteita ja muuta materiaalia humanitaarisissa katastrofitilanteissa. Gina Tricot on tehnyt yhteistyötä Human Bridgen ja vastaavaa työtä tekevän norjalaisen Fretexin kanssa vuodesta 2010. Yhteistyö tarkoittaa, että Human Bridge/Fretex käsittelevät asiakkaidemme myymälöihin kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön tuomat tuotteet sekä reklamaatiotapaukset.


Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen-verkosto välittää jäsenyrityksilleen tietoa kemikaaleihin ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä ja uutuuksista. Yli sata jäsenyritystä keskustelevat lakivaatimuksiin ja kemikaaleihin liittyvistä kysymyksistä ja vaihtavat tietoa ja asiantuntemusta koskien kemikaalien vastuullista käsittelyä. Verkostoa johtaa Swerea IVF viranomaisten ja yliopiston asiantuntijoiden kanssa.


Kemikalieinspektionenin aladialogi
Kemikalieinspektionen on hallituksen valvontaviranomainen. Sen tehtävänä on valvoa, että yritysten ja yhteiskunnan kemikaalivalvonta tapahtuu soveltuvalla tavalla. Gina Tricot osallistuu Kemikalieinspektionenin aladialogiin, joka tuo yhteen viranomaiset, alan järjestöt, valmistajat ja jakelijat. Tarkoituksena on käydä keskustelua alakohtaisista kysymyksistä ja tunnistaa tarvittavia toimenpiteitä myrkyttömyyden saavuttamiseksi.


Nätverket för hållbart näringsliv (nmc)
Aatteellinen yhdistys Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) perustettiin vuonna 1994. Yhdistys kokoaa yhteen ruotsalaiset yritykset ja järjestöt, jotka haluavat vaihtaa kokemuksia, tietoa ja ajatuksia koskien sitä, miten kestävää kehitystä voidaan edistää proaktiivisesti, integroidusti ja onnistuneesti. NMC mahdollistaa toimialarajat ylittävän kokemusten ja taitojen vaihdon kestävän kehityksen päälliköiden ja avainhenkilöiden kesken.


One bag habit
One Bag Habit on kauppojen yhteinen aloite, jonka tavoitteena on kannustaa kuluttajia huomioimaan kestävä kehitys ja vähentää muovikassien kulutusta. 1.6.2017 alkaen olemme veloittaneet maksun kaikista muovikasseista myymälöissämme, ja kannustamme asiakkaitamme ostamaan uudelleen käytettävän kestokassin. Kassien myyntituotto menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka keskittyvät ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin liittyvään kestävään kehitykseen. Gina Tricot on ollut mukana aloitteessa sen alusta lähtien.


Svensk handelin eläinperäisiä materiaaleja koskeva verkosto
Svensk Handel järjestää verkostotapaamisia, joissa keskustellaan eläintensuojeluun ja eläinperäisiin materiaaleihin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmän työn tuloksena Svensk Handel pystyi vuonna 2017 ottamaan käyttöön eläintensuojelukäytännön, jonka tarkoituksena on lisätä eläintensuojelukysymyksiin liittyvää tietämystä ja ymmärrystä. Käytäntöä on täydennetty myös eläinperäisiä materiaaleja koskevalla, sisäänostajille ja suunnittelijoille tarkoitetulla oppaalla.


Siptex
Svensk Innovationsplattform för Textilsortering (SIPTEX) on tutkimushanke, jossa tutkitaan mahdollisuuksia tekstiilien automaattiseen lajitteluun, joka tarjoaisi sekä korkean lajitteluasteen että lajiteltujen tekstiilijakeiden puhtauden. Hankkeen rahoittajana on Vinnova, Ruotsin elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen. Gina Tricot liittyi hankkeeseen vuonna 2016 yhdessä muun muassa Human Bridgen, IVL:n, Ruotsin ympäristöinstituutin ja Kemikalieinspektionenin kanssa.
 

Textile exchange
Textile Exchange on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tekee tiivistä yhteistyötä jäsentemme kanssa ja edistää alan muutosta koskien ensisijaisia kuituja, avoimuutta ja vastuullisia toimitusverkostoja. Lue lisää aloitteesta täältä.


Textiles for recycling initiative (t4ri)
Textiles for Recycling Initiative (T4RI) perustettiin joidenkin Svensk Handelin jäsenyritysten aloitteesta. T4RI pyrkii siihen, että alalla otetaan vastuuta tekstiilien käyttöiän pidentämisestä ja uusiokäytöstä. Ympäristöhyödyn ja kierrätysyhteiskunnan näkökulmasta tekstiilit tulee ensisijaisesti käyttää uudelleen ja sen jälkeen kierrättää parhaalla mahdollisella tavalla uusiksi kuiduiksi. Gina Tricot’n tehtävä aloitteessa yhdessä muiden viiteryhmän yritysten kanssa on luoda edellytyksiä ja keskustella ratkaisuista uudelleenkäytön ja kierrättämisen tehostamisesta tekstiilialalla sekä edistää valmistajan vastuun toteutumista.


Textilimportörerna
Sedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är en organisation med över 900 medlemsföretag som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Som medlem i BSCI har Gina Tricot bland annat tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer och förbinder sig som deltagare i BSCI att implementera den gemensamma uppförandekoden i våra leverantörskedjorSedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är en organisation med över 900 medlemsföretag som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Som medlem i BSCI har Gina Tricot bland annat tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer och förbinder sig som deltagare i BSCI att implementera den gemensamma uppförandekoden i våra leverantörskedjor
Textilimportörerna valvoo kauppapoliittisia kysymyksiä ja auttaa maahantuojia kysymyksissä liittyen esimerkiksi tulleihin, alkuperäsäädöksiin, vapaakauppasopimukseen yritysten yhteiskuntavastuuseen ja poliittisesti tärkeisiin kysymyksiin. Luennoilla ja seminaareissa jäsenillä on myös mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja tietoa aiheesta.


Unicef
UNICEF (United Nations Children's Fund) on YK:n järjestö, joka toiminta liittyy kehityshankkeisiin ja katastrofivalmiuteen ympäri maailmaa kenttätoimistojensa kautta. Gina Tricot aloitti yhteistyön Unicefin kanssa vuonna 2011 lasten koulutusta koskevalla hankkeella Bangladeshissa. Hanke oli käynnissä kuuden vuoden ajan, ja sen ansiosta 26 500 4–5-vuotiasta lasta pääsi kouluun. Vuonna 2017 alkoi uusi yhteistyöhanke, joka keskittyy koulutukseen tehtaissa. Gina Tricot on vuoden aikana toteuttanut myös myymäläkampanjoita UNICEFin tukemiseksi.


Un women sweden
UN Women on vuonna 2010 perustettu YK:n järjestö, joka edistää tasa-arvoa ja naisten voimaantumista. UN Womenin tavoitteena on tasa-arvoinen maailma, jossa ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Järjestöllä on toimisto 90 maassa, minkä lisäksi se on edustettuna myös kansallisissa komiteoissa, muun muassa Ruotsissa. Kansallinen komitea edistää UN Womenin ydinkysymyksiin liittyvää työtä, kerää avustuksia sekä tiedottaa ja kouluttaa naisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Gina Tricot aloitti yhteistyön UN Womenin kanssa vuonna 2017.