Litt bedre hele tiden


Bomull er en av verdens viktigste vekster. 250 millioner mennesker er avhengige av bomullsdyrking for sitt livsopphold – og uten bomullen hadde det ikke vært noen moteindustri. 

 

Samtidig har bomullsdyrkingen sine utfordringer. Barnearbeid og andre sosiale problemer er altfor utbredt på verdens bomullsmarker. Kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel brukes i for stor utstrekning og på feil måte. Og det høye vannforbruket i dyrkingen er et problem mange steder. 

 

Alle disse problemene takles i prosjektet Better Cotton Initiative. Organisasjonen lærer bomullsdyrkere hvorfor det er viktig for familien at barna får gå på skole, hvordan de skal håndtere jordbrukskjemikalier på en ansvarsfull måte, og hvordan vanningen kan effektiviseres. 

 

Gina Tricot har vært medlem i Better Cotton Initiative i tre år:

"Det vi liker med Better Cotton er at det er konkret og praktisk", sier Marcus Bergman. "Jordbrukerne får en praktisk opplæring og arbeider med virkelige eksempler i felten. På den måten ser de umiddelbart at metodene fungerer, og at forandring er mulig. Ofte er jo inngrodde forestillinger vanskelige å endre, men Better Cotton viser i praksis at det er mulig å oppnå gode avlinger med bærekraftige metoder. Dette er viktig for jordbrukerne – hvis det ikke er lønnsomt å drive bærekraftig, fungerer det rett og slett ikke." 

 

Better Cotton Initiative er en organisasjon i hurtig vekst. I løpet av 2015 kommer prosjektet til å omfatte over 2 millioner hektar bomullsmarker. Veksten er mulig fordi store selskaper og organisasjoner står bak prosjektet.

 

"Better Cotton er et godt eksempel på hvordan samarbeid er nøkkelen til bærekraft i tekstilindustrien", sier Marcus Bergman. "Verdens ledende innkjøpere av tekstilmaterialer er medlemmer i Better Cotton, og organisasjonen støttes av for eksempel SIDA og Verdens villmarksfond. Sammenlignet med andre bransjer synes jeg faktisk at tekstilbransjen har kommet ganske langt når det gjelder å samarbeide. Det vil være avgjørende!"