Certificate on the Wall!


Vi har en stund arbeidet med en tydeligere struktur på miljøarbeidet ved hovedkontoret vårt – og endelig er vi ferdige og kan henge et miljødiplom på veggen!

 

Veien frem til et diplom består i å kartlegge virksomhetens miljøpåvirkning for å kunne forbedre miljøarbeidet. En lang prosess, der blant annet alle de ansatte ved hovedkontoret har vært gjennom en miljøutdanning. Nå har alle kontroll på de grunnleggende miljøspørsmålene, bærekraftig utvikling og hva vi skal gjøre for å bli enda bedre på å spare energi.

 

– Miljødiplomet er et synlig resultat av alt arbeidet vi har lagt ned de siste årene. Alt fra avfallshåndtering til oppfølging av miljøaspekter er forbedret, sier Anna-Karin Wårfors, CSR-sjef.

 

Diplomet vårt oppfyller kravene i Svensk Miljöbas og bygger på de grunnleggende delene i ISO 14001 og EMAS.