Dhaka-Borås


Vi besøker ofte våre leverandører rundt om i verden – men det er naturligvis like viktig at leverandørene besøker oss. Derfor er nettopp denne uken interessant og spennende, som et eksempel på hvordan vi jobber. Vi har i disse dager de fleste av våra bangladeshiske leverandører på plass i Borås, og bærekraftsgruppen har fått forsterkning av kontorsjefen fra Dhaka, Ahsan Mahmood. Rundt kaffemaskinen høres nå like mye engelsk som svensk, og møteskjemaet er mildest talt intensivt. 

 

"Det er mange detaljer som skal klaffe når man produserer klær", sier Emma Garrote Fredman, produksjonssjef. "Derfor må man treffes og bygge en sterk relasjon. Og like mye som vi svensker har behov for å forstå kulturen i Bangladesh, har bangladesherne behov for å forstå oss svensker. Vi kan kalle det kulturutveksling, og det er en forutsetning for gode produksjonsresultater at vi er samspilte, uansett hvor i verden vi befinner oss."