Kid's rights


Utdanning utgjør et grunnlag for velstand – både gjennom å skape gode forutsetninger for fremtiden, men også gjennom å beskytte barn mot barnearbeid. Derfor satser Gina Tricot sammen med UNICEF på barnehager i Dhaka.

Dhaka er en by uten noe egentlig midtpunkt – bare forretnings- og diplomatstrøkene i Banani og Gulshan skiller seg ut fra resten av byen med grøntområder, innmurede kvartaler og noen høyhus. I det øvrige er Dhaka et eksempel på det som kalles "urban sprawl", en horisontal spredning av bygninger og virksomheter som vokser kontinuerlig – uten noen egentlig planlegging.

Et av disse områdene er Rupgonj. Her, mellom trange gater, smug og portrom, ligger det et bølgeblikkhus som rommer en av de 150 barnehagene som Gina Tricot finansierer, og som drives av UNICEF i samarbeid med lokale organisasjoner.

Akkurat i dag er det lese- og skriveferdigheter som står på planen – barna forberedes på skolestart. Hvert barn skal forestille en frukt, og i tur og orden reiser jentene og guttene seg og forteller om nettopp sin frukt, og sier hvordan navnet på frukten staves. Etterpå synger de en liten sang om mango, om ananas, om banan og så videre.

Det er et uvanlig miljø for oss. Klimaet rett før monsunregnet er utrolig hett og fuktig, og bølgeblikktaket gjør det lille huset varmt som en bakerovn. Vi svetter, men barna og lærerne ser helt uberørte ut. Som skikken er i Bangladesh, er barna også påfallende rene og pene – ikke et eneste skittent eller fillete buksekne er å se. En skikkelig kontrast til svenske barnehager!

I Dhakas slumområder er det barna som er de mest utsatte – ofte får barna ikke engang et identitetskort, og de kommer aldri inn i barnehager eller på skoler. Dette til tross for at den allmenne bevisstheten om utdanningens betydning er høy i Bangladesh. Gina Tricots barnehager har som formål å få først og fremst jenter inn i utdanningssystemet – dette ved å gi dem det nødvendige identitetskortet og de første årene i skolesystemet.

Det er en gripende opplevelse å se hvordan barna lærer å lese og skrive, og hvordan de hilser oss med "what is your name" og "thank you" og "please". Og dette er i et land der analfabetismen ligger på rundt 50 prosent.

Prosjektet vil føre til at 22 500 barn kommer til å få tilgang til barnehage – og resultatene så langt følger denne prognosen. I tillegg til at de kommer inn i utdanningssystemet, beskyttes disse barna også mot barnearbeid – som fremdeles er altfor vanlig i Dhakas slumområder.