Quality – a Continuous Process


Kvalitet kan selvfølgelig være at klærne er gode å bruke, men kan også handle om at selve materialet har riktig innhold.

 

– Vi skal overgå kundenes forventning. Målet er at vi alltid skal bli bedre. Det er et kontinuerlig arbeid, forteller Rebecca Watkins, som er kvalitetsansvarlig hos Gina Tricot. Vi og leverandørene våre tester blant annet hvordan plaggene ser ut etter vask, vridning, krymping og tørr- og våtavfarging. Og så tester vi selvfølgelig hvordan klærne oppfører seg ved bruk.

 

En het potet i moteindustrien er plaggenes innhold, og det er først og fremst tilstedeværelsen av kjemikalier som diskuteres.

 

– Vi har en liste over forbudte og begrensede kjemikalier” forteller Rebecca Watkins. Listen er utarbeidet fra REACH, som er en europeisk kjemikalielovgivning.

 

I tillegg til REACH-kravene stiller Gina Tricot egne krav. Det kan være snakk om stoffer som er omdiskuterte, men som ennå ikke er regulerte ved lov. For kontinuerlig å skaffe kunnskap om kjemikalier har virksomheten vært med i Kjemikaliegruppen siden 2008. Det er en bransjegruppe som arrangeres av Swerea IVF, et forskningsinstitutt for tekstilbransjen.

 

Alle leverandører må følge Gina Tricots krav til kvalitet og innhold før produksjonen starter – og kravene må ifølge alle avtaler oppfylles. At kravene blir oppfylt kontrolleres gjennom kontinuerlige tester og stikkprøver i Sverige. Også leverandørene gjennomfører løpende tester.

 

Gina Tricots sortiment har en stund også omfattet sko. Når det handler om kvalitets- og innholdsspørsmål er skoproduksjon enda mer komplisert enn klesproduksjon, siden sko ofte inneholder flere komponenter. Derfor er bransjenettverkene viktige.

 

Gina Tricot har gått inn i SSEI, det vil si Swedish Shoe Environmental Initiative. Det er et nettverk for skobransjen med mål om å skape verktøy for mer bærekraftig skoproduksjon.

 

– For at arbeidet med kvalitet og innhold skal fungere godt er det virkelig viktig å ha gode dialoger med leverandørene våre, men også å delta i bransjesamarbeidene, sier Rebecca Watkins. Det er et kjempemorsomt arbeid som aldri blir ferdig!