Tekstilverdenens kaleidoskop


I bærekraftregnskapet for 2015 har vi valgt å fokusere på tekstilverdenens mangefasetterte og kaleidoskopiske karakter. Alt det vi kaller for bærekraft, kan ikke beskrives på samme måte eller måles etter samme målestokk. Vi må tørre å prioritere for ikke å miste fokus.

 

I dette bærekraftregnskapet, som er vårt fjerde, gjør vi fire nedslag i tekstilenes opprinnelse for å gi et innblikk i den komplekse verdenen vi opererer i. Vi forteller også om Gina Tricot-ånden som har gjort oss til et av årets karriereselskaper, om våre skritt på veien mot mer bærekraftige transporter og om utviklingen av bærekraftige materialer.

 

Våre mål frem mot 2028, året da Gina Tricot fyller 30 år, kan sammenfattes i fire punkter. I 2028 skal:

 

»» Alle produkter være produsert i bærekraftige materialer

»» All produksjon foregå på en bærekraftig måte

»» Alle transporter foregå med bærekraftige metoder

»» Alle produkter være en ressurs når kunden ikke lenger vil ha dem

 

Tekstilvirksomhet påvirker vann, jord og klima, og det er alltid en utfordring å ta beslutninger. «Det aller viktigste er at vi spiller en positiv rolle gjennom vår virksomhet som moteselskap», sier Per-Johan Swartling, fungerende adm. dir. « Vi handler med land som er i en utsatt situasjon, og vi mener at internasjonal handel gjør verden bedre. Gjennom handel er vi en del av løsningen på de problemene som følger i kjølvannet av fattigdommen.»

 

Les vårt bærekraftregnskap her!