THE PERFECTION OF DENIM


"Det er et håndverk å utvikle vasker og slitasjeeffekter", forteller Hannah Berne-Lehtola, som er denimdesigner og ekspert på jeansvasker. "I Tyrkia har de kjempestor respekt for dyktige utviklere av denim, og i våre fabrikker merker vi hvor stor betydning slike personer har for virksomhetene. Det dreier seg om noe mer enn å ha den beste utdanningen – for kunnskapen sitter også i hendene, i at man vet hva som skal til for å få et visst resultat, og at man har en følelse for denim." 

 

Istanbul har flere velrennomerte denimfabrikker – og i byens gater er det lett å se hvordan trendbevisste tyrkiske denimelskere kaster seg over det beste og det nyeste. Istanbul er mildt sagt en by med et rikt uteliv, så mote tas svært alvorlig.

 

"Det ligger mye stolthet i å være dyktig på sin del av denimproduksjonen, som vasker eller spesielle slitasjeeffekter. For oss som moteselskap er det uhyre viktig å samarbeide nært med leverandørene, og det lar seg bare gjøre ved å være til stede der det hele foregår. Jeg reiser ofte til fabrikkene og jobber frem vasker og slitasjeeffekter side om side med "denimkongene", som jeg kaller dem. De ruler!"

 

Men er det ikke unødvendig å bruke så mye tid og krefter på å lage for eksempel slitasjeeffekter?

 

"Nei, det synes jeg overhodet ikke. Tvert imot er det slitasjeeffektene og vasken som skaper produktene. Egentlig er ordene misvisende, for det handler som regel ikke om å etterligne virkelig slitasje, men om å fortelle en historie gjennom stilige detaljer. Det viktigste er å være entusiastisk! Når vi arbeider frem detaljer i fabrikken, er det ofte kroppsspråket som avgjør, at jeg viser at dette er bra, dette liker jeg! Vi har jo ofte språkproblemer som må overvinnes – og jeg har måttet lære meg noen tyrkiske ord som har med jeans og vasking å gjøre, navn på ulike farger og denslags. Ellers går det mye i kroppsspråk og bilder. Deretter griper jeg ofte pennen og tegner det jeg vil ha – rett på plagget!"