There is hope for Bangladesh!


Innenfor tekstilbransjen er Bangladesh et land som alltid er aktuelt – det er her stadig flere av verdens plagg produseres, og bare Kina er en større produsent av klær. Verdens blikk rettes derfor stadig oftere mot Bangladesh og forholdene der. I en serie artikler skal vi derfor fortelle mer om forholdene i Bangladesh, og om hvordan vi som moteselskap ser på forholdene i landet.

Bangladesh er et av verdens fattigste, mest folkerike og tettest befolkede land. Befolkningen anslås til godt og vel 150 millioner mennesker. De fleste som bor i Bangladesh er muslimer, men det finnes også en liten andel hinduer, buddhister og kristne.

Bangladesh ble etter opprør og harde kamper selvstendig i 1971, etter først å ha tilhørt Bengal, den delen av India som var kolonisert av britene siden 1700-tallet, og deretter vært en del av Pakistan siden 1947. Hele 1970-tallet i Bangladesh var preget av militærkupp og politisk uro, men valget i 1979 resulterte i en sivil regjering. Det stabiliserte den politiske situasjonen noe, men Bangladesh er fortsatt politisk ustabilt og preget av korrupsjon og økonomiske problemer.

Det meste av landet ligger på et delta, noe som gjør at det hvert år oppstår store problemer med oversvømmelser som fremfor alt rammer den fattigste delen av befolkningen.

Mange mennesker i Bangladesh lever av jordbruk, men det finnes også utviklet industri innenfor konfeksjon, jute og næringsmidler. Konfeksjonsindustrien er den bransjen som sysselsetter flest mennesker, og de fleste tekstilfabrikkene ligger i og omkring hovedstaden Dhaka.

Konfeksjonsindustrien skjøt fart under første halvdel av 1980-tallet, og dens utbredelse og utvikling har på mange måter forandret samfunnet i Bangladesh, først og fremst gjennom å tilby kvinner jobber og muligheter til å forsørge seg. Ved at kvinnene har fått økte økonomiske ressurser, har deres status i samfunnet langsomt blitt bedre.

I dag arbeider omtrent fire millioner mennesker i konfeksjonsindustrien, og nærmere 80 prosent av dem er kvinner.  Det er anslått at konfeksjonsindustrien indirekte har redusert fattigdommen hos nærmere 50 prosent av den bangladeshiske befolkningen. Bransjen står i dag for cirka 80 prosent av landets eksportinntekter.

Nå er håpet at konfeksjonsindustrien, med hjelp og påtrykk fra utenlandske kunder, i tiden fremover skal kunne drives med sikre arbeidsforhold og med rimelige lønnsnivåer. Flere internasjonale initiativer er allerede i gang, og en økning av minstelønnen er nær ved å bli vedtatt.

Landet har også behov for å ta tak i problemer med infrastrukturen, og å øke utdanningsnivået hos store deler av befolkningen. Men det er håp. Selv om Bangladesh fortsatt er et svært fattig land, er fattigdommen redusert, og helse- og utdanningsnivåene har økt i takt med at landets økonomi er blitt bedre. Hvis utviklingen fortsetter, er det store muligheter for at Bangladesh kan gå en lysere fremtid i møte.