WE ALWAYS LOVE ANIMALS!


En av de hendelsene vi vil huske best fra 2013, var oppmerksomheten på hvordan angorakaniner behandles i Kina – med forferdelige bilder av hvordan pelsen nappes fra levende dyr.

 

Vi hos Gina Tricot fikk mye oppmerksomhet på vår beslutning om ikke å fremstille produkter i angora, dun, fjær, skinn og merinoull – for å gi vårt bidrag til å påvirke bransjen i retning av bedre kontrollsystemer i tilknytning til disse materialene.

 

"Som vanlig blir slike spørsmål store i media, men siden forsvinner de lett ut av bevisstheten", sier miljøsjef Marcus Bergman. "Vi har likevel fortsatt å arbeide med spørsmål om dyrs rettigheter, nå sist ved at vi sammen med Åhléns og Svensk Handel besøkte den svenske Riksdagen for å diskutere hvordan vi fra politisk hold kan påvirke australske saueoppdrettere til å slutte med mulesing – som er et plagsomt kirurgisk inngrep som utføres uten bedøvelse, samt å begynne på en omstilling i retning av mer ansvarsfulle dyretransporter. I dag transporteres levende sauer til slakt fra Australia på gigantiske fartøyer, under forhold som vi mener er helt uakseptable. Selv om vi ikke bruker merinoull, vil vi gjerne bruke kraften i vårt varemerke til å påvirke omverdenen til også å ta stilling."