#YESGINATRICOT


Vi älskar att se hur ni stylar produkter från oss och vill gärna låta andra bli lika inspirerade som vi blir. Vi ber därför om lov att få dela bilder i våra kanaler. I första hand kommer bilderna publiceras på ginatricot.com på sidan vi kallar för #ginamyway, finns produkten på bilden i vår sortiment för tillfället kommer vi också länka till produktsida. Bilderna kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler, tex sociala medier, e-mail, eller i våra butiker. Den text som tillhör bilden, och användares kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera.
 

Om du godkänner att vi publicerar din bild/ditt inlägg anger du hashtaggen #yesginatricot direkt när du postar bilden/inlägget eller när vi skickat dig en förfrågan om att använda bilden/inlägget. Därigenom godkänner du följande:

·  Du ger Gina Tricot AB (Org.nr: 556534-8843) och Gina Tricot Försäljnings AB (Org.nr: 556994-5818), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yesginatricot vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften. 

·  Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, att (iii) Gina Tricot AB/Gina Tricot Försäljnings AB:s användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

·  Härmed befriar du Gina Tricot AB/Gina Tricot Försäljnings AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Gina Tricot AB/Gina Tricot Försäljnings AB och alla personer som handlar för Gina Tricot AB/ Gina Tricot Försäljnings AB räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning. 

 
Flowbox start