Hele tiden lidt bedre


Bomuld er en af verdens vigtigste afgrøder. 250 millioner mennesker er afhængige af bomuldsdyrkning for at tjene til livets ophold – og uden bomuld ville der ikke være nogen modeindustri. 

 

Samtidig sættes der spørgsmålstegn ved bomulden. Børnearbejde og andre sociale problemer er alt for almindeligt et fænomen i verdens bomuldsmarker. Kemiske sprøjtemidler og kunstgødning bruges i for vid udstrækning og forkert. Desuden er det store vandforbrug til dyrkningen et problem mange steder. 

 

Alle disse problemer tackles i projektet Better Cotton Initiative. Organisationen uddanner bomuldsdyrkere i, hvorfor det er vigtigt for familien, at børnene får adgang til skolegang, hvordan man håndterer landbrugskemikalier på en ansvarlig måde, og hvordan vanding kan ske på effektiv vis. 

 

Gina Tricot har været medlem af Better Cotton Initiative i tre år:

"Vi kan godt lide, at Better Cotton er konkret og praktisk," siger Marcus Bergman. "Man samler bønderne til ordentlige uddannelser og arbejder med virkelige eksempler ude i markerne. På den måde kan man med det samme se, at metoderne virker, og at ændringer er mulige. Indgroede vaner er ofte svære at ændre, men Better Cotton demonstrerer i praksis, at man kan opnå gode dyrkningsresultater med bæredygtige metoder. Dette er vigtigt for bønderne – hvis det ikke kan betale sig at være bæredygtig, fungerer det ganske enkelt ikke." 

 

Better Cotton Iniative er en hurtigvoksende organisation. I 2015 kommer projektet til at strække sig over et bomuldsdyrkningsareal på 2 millioner hektar. Ekspansionen muliggøres af, at store virksomheder og organisationer står bag projektet. 

 

"Better Cotton er et godt eksempel på, hvordan samarbejde er nøglen til bæredygtighed i tekstilindustrien," siger Marcus Bergman. "Verdens førende købere af tekstilvarer er medlemmer af Better Cotton, og organisationen støttes af f.eks. SIDA og Verdensnaturfonden. Hvis man sammenligner med andre brancher, synes jeg faktisk, at tekstilbranchen er kommet ret langt, når det gælder samarbejde. Det kommer til at være afgørende!"