Samarbejde for bedre arbejdsvilkår – "Accord on Fire and Building Safety"


Gina Tricot er medlem af The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som er en aftale, der er indgået mellem købere af tøj fra Bangladesh og fabriksejere om sammen at arbejde på at opnå sikre fabrikker i landet. Baggrunden for aftalen er de alvorlige fabriksulykker, der har fundet sted i Bangladesh, især katastrofen Rana Plaza, hvor en fabriksbygning i bydelen Savar i hovedstaden Dhaka kollapsede i april 2013, hvilket medførte 1.129 døde.

 

Gina Tricot skrev under på aftalen i november 2013 og er i dag en af over 200 internationale virksomheder, som aktivt har været med til at arbejde for en bedre og mere sikker tøjindustri. Ud af de 200 virksomheder, der er med i aftalen, er 16 svenske, 7 danske, 3 finske, 3 norske og 63 tyske. I alt indgår 1.600 fabrikker i programmet, og der er identificeret næsten 114.000 mangler, hvor der er behov for tiltag i forbindelse med de tre forskellige typer inspektioner, der foretages på hver fabrik (bygning, brand og el). 

 

Gina Tricot har i dag otte aktive leverandører i Bangladesh. Alle er omfattet af aftalen. Også de fabrikker, som Gina Tricot ikke har nogen produktion hos for øjeblikket, dvs. inaktive fabrikker, er omfattet af den pågående opfølgning på udarbejdede inspektionsrapporter. Den oprindelige tidsplan har været en stor udfordring. Bl.a. er branddøre og brandbeskyttelsesudstyr blevet importeret fra andre lande, og inspektioner samt godkendelse af de gennemførte forbedringer har taget længere tid end oprindeligt planlagt.

 

I alt har Gina Tricots leverandører nu afhjulpet 69 procent af de mangler, som blev registreret ved de forskellige inspektioner (gennemsnittet for alle virksomheder, der er omfattet af aftalen, er 55 procent, okt. 2016).

 

Yderligere oplysninger kan findes på: www.bangladeshaccord.org.
Aftalens kvartalsrapporter; Progress | The Bangladesh Accord

Læs mere om bæredygtig produktion i vores bæredygtighedsrapport!