GINA <3 FARMERS


Bomuld er en af verdens vigtigste afgrøder. 250 millioner mennesker er afhængige af bomuldsdyrkning for at tjene til livets ophold, og uden bomuld ville der ikke være nogen modeindustri.

 

Samtidig sættes der spørgsmålstegn ved bomulden. Børnearbejde og andre sociale problemer er alt for almindeligt et fænomen i verdens bomuldsmarker. Kemiske sprøjtemidler og kunstgødning bruges i alt for vid udstrækning og forkert. Desuden er det store vandforbrug til dyrkningen et problem mange steder. 

 

Alle disse problemer tackles af organisationen Better Cotton Initiative, som uddanner bomuldsdyrkere i vigtige spørgsmål som f.eks. hvorfor det er vigtigt, at børnene får adgang til skolegang, hvordan man skal håndtere landbrugskemikalier på ansvarlig vis, og hvordan man effektiviserer vandingen af afgrøderne. 

 

Better Cotton Initiative vokser hurtigt. I 2015 omfattede projektet over to millioner hektar bomuldsdyrkninger og involverede 680.000 bomuldsdyrkere, hvilket betød, at der blev produceret 900.000 ton Better Cotton-bomuld. Rent konkret betyder det færre sprøjtemidler, bedre udnyttelse af vandressourcerne og et bedre liv for dem, der arbejder længst og hårdest med vores tøj – bomuldsdyrkerne. Ekspansionen muliggøres af, at store virksomheder og organisationer står bag projektet. 

Gina Tricot har været medlem af Better Cotton Initiative i fem år. Og vi samarbejder desuden med Cotton Connect, så vi kan fuldføre vores forpligtelser i BCI. Via dem betaler vi noget, som kaldes "farmer support" – et af de vigtigste elementer i vores BCI-medlemskab. De penge, vi betaler, går til at udvikle bøndernes viden om bomuldsdyrkning og hvordan, de kan forbedre den. Målet er, at bønderne får mere viden og kapacitet via økonomisk lønsomhed samt miljømæssigt holdbare og socialt acceptable produktionsmetoder. 

 

Sammen med Cotton Connect uddannes bønder i et område i Vestindien, som hedder Gujarat. I alt deltager nu omkring 2.000 bønder i uddannelsen, og antallet stiger for hvert år, projektet kører. 

Vi er stolte af at være med til at så et frø for bedre bomuld!