Gina Tricot og QuizRR i Bangladesh


"QuizRR" – de to R'er i firmanavnet står for Rights & Responsibilities og består af tre dele. Det digitale uddannelsesværktøj med film og spørgsmål på tablets, som uddanner ansatte i produktionsindustrien, målbarhed og rapporter samt en webbplatform, hvor leverandører og globale købere mødes.

 

QuizRR skaber transparens og giver mulighed for at tjekke virksomhedens uddannelse og udvikling via data, der indsamles. Samtidig bliver QuizRR et målbart værktøj til uddannelse af leverandørernes ansatte inden for områder som arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og menneskerettigheder.

 

I august 2016 blev pilotforsøget skudt i gang i Bangladesh af QuizRR Rights and Responsibilities på 11 fabrikker med 5 nordiske købere/virksomheder i spidsen. Gina Tricot er med og har 2 fabrikker, der testkører QuizRR med henblik på at uddanne ansatte på fabrikker om deres rettigheder og forpligtelser. Pilotforsøget finder sted i en periode på 3 måneder på 2 fabrikker i Bangladesh. P.t. er over 1.200 ansatte uddannet inden for områder som brandsikkerhed samt arbejdsvilkår, og uddannelsen fortsætter.