Reduce, Re-use, Recycle!


Genbrug er en vigtig del af fremtidens bæredygtige mode og et godt eksempel på, hvordan virksomheder, kunder og organisationer kan samarbejde.

"Det kræver, at vi arbejder på tre fronter, hvis fremtidens mode skal være bæredygtig," siger Marcus Bergman, som er chef for bæredygtighed. "Vi skal reducere det enkelte stykke tøjs miljøpåvirkning. Det gøres ved at vælge bæredygtige materialer, fremstillingsmetoder og transportmetoder – men givetvis også ved at fremstille tøj, som kunden virkelig kan lide, og som er af god kvalitet. Desuden er der behov for et system til at opnå øget genbrug af det enkelte stykke tøj. Her spiller nødhjælpsorganisationerne en vigtig rolle. Vi har dog brug for yderligere udvikling af tekniske systemer til materialegenbrug. Det nuværende system fungerer til fremstilling af stopnings- og isoleringsmateriale og lignende produkter, men vi vil jo allerhelst fremstille nyt tøj af genbrugsmateriale."

 

Hvad kræver det?

 

"Der findes flere lovende projekter, for eksempel "nedsmeltning" af bomuldsmateriale til viskosemasse. Indtil videre er disse projekter dog ikke kommercielle. Det kræver en indsamling i meget større skala. Derfor begynder vi at tage imod tøj allerede nu, og vi ser det som en positiv ting, at flere virksomheder gør det samme. Derfor spiller det heller ikke nogen rolle, hvad det er for en type tøj, der indleveres – det vigtige er, at mere og mere tøj indsluses i systemet i stedet for bare at blive kasseret. Netop nu sker der en ændring af vores holdning til indsamling af tøj. Det er tydeligt allerede nu, at dette kommer blive helt almindelig praksis i fremtiden, fuldstændig på samme måde som f.eks. med papirindsamling."