THE GOOD AND THE BAD


"Bæredygtighedsrapporten er en god metode til både at tydeliggøre det, der er lykkedes for os, og de områder, hvor vi fortsat skal forbedre os," siger bæredygtighedschef Marcus Bergman. "Nogle af de ting, vi er tilfredse med, er, at vi via det såkaldte Good Index nu har en tydelig metode til at synliggøre og måle, hvordan særskilte beslutninger får konsekvenser for vores miljøpåvirkning, vores eget lager, som har givet os bedre kontrol og flere muligheder for at reducere miljøpåvirkningen fra transporter, og det faktum, at vi i 2013 traf en beslutning om at fravælge materialer fra dyr og dermed sætte fokus på dyrerettigheder.

 

Vi er dog ikke tilfredse med, at vi fortsat flyver varer hjem – selvom andelen af flytransport er reduceret, er det stadig for stor en andel til, at vi kan være tilfredse. Vi har heller ikke nået vores mål angående andelen af bæredygtige materialer i sortimentet. Desuden skal vi blive bedre til at formidle bæredygtighedsarbejdet til hele organisationen. Dette er udfordringer, vi arbejder på – og takket være den kontrol, som bæredygtighedsrapporten udgør, kan vi konstatere, at vi faktisk bliver bedre i 2014."