The Code of Conduct in China


Kina er det vigtigste indkøbsmarked for BSCI's medlemmer og er også det land, hvor organisationen er mest aktiv, hvad angår revisionsindsatsen – hele 80 % af alle revisioner finder sted i Kina.

Anna-Karin Wårfors, CSR-chef: "Den største udfordring er spørgsmålet om maksimal arbejdstid”. Ud af Kinas i alt 250 millioner indbyggere i de landlige områder arbejder 160 millioner mennesker som migrantarbejdere andre steder end i deres hjemegn. De ønsker ofte at arbejde længere dage, så de kan spare penge sammen og sende dem tilbage til deres familier, også selvom arbejdsdagene bliver længere end det tilladte. En anden udfordring er, at adfærdskodekset ikke altid opfattes som et evalueringsværktøj til at kunne skabe forbedringer, men sommetider også bare ses som et krav for at kunne sikre forretningsrelationen.

Den største udfordring er spørgsmålet om maksimal arbejdstid

De seneste år er de unge migrantarbejdere dog begyndt at tænke anderledes – der er kommet mere fokus på karrieremuligheder, social beskyttelse ud over lønnen, forbedrede fabriksforhold og ikke mindst uddannelse.

Det er tydeligt, at denne øgede bevidsthed indebærer nye udfordringer for fabrikkerne. Det lægger også pres på producenterne, som bliver nødt til at øge deres fokus på samfundsansvar. Desuden skal det ses i lyset af, at regeringen opfordrer tekstilfabrikker til at flytte fra den østlige til den vestlige del af landet – hvilket også kommer til at ændre forudsætningerne for det sociale arbejde.

Forskningsresultater fra BSCI viser, at situationen i Kina er blevet bedre de seneste år.  I 2011 fandt der i alt 2.026 såkaldte "initialrevisioner" sted med det resultat, at 33 % af de kontrollerede enheder blev klassificeret som "gode" og 48 % som "opfylder ikke kravene". Det er en betydelig forbedring siden 2010, hvor 27 % blev klassificeret som "gode", og 58 % blev klassificeret som "opfylder ikke kravene".

Ændringen kan skyldes øget erkendelse af disse problemstillinger på lovgivende plan og det faktum, at konkurrencesituationen kræver, at man forbedrer sig.