There is hope for Bangladesh!


I tekstilindustrien er Bangladesh et land, som altid er aktuelt. Det er her, stadig mere af verdens tøj produceres – kun Kina er en større producent af tøj. Verdens blikke rettes derfor stadig oftere mod Bangladesh og forholdene der. I en serie artikler fortæller vi derfor mere om forholdene i Bangladesh, og hvordan vi som modevirksomhed ser på forholdene i landet.

Bangladesh er et af verdens fattigste, mest folkerige og mest tætbefolkede lande. Befolkningen anslås at være godt 150 millioner. De fleste i Bangladesh er muslimer, men der findes også en mindre andel af hinduer, buddhister og kristne.

Bangladesh blev selvstændigt i 1971 efter oprør og hårde kampe. Tidligere havde landet siden 1700-tallet tilhørt den del af Indien, som kaldes Bengalen, og som briterne koloniserede, og i 1947 blev det en del af Pakistan. I 70'erne var Bangladesh præget af militærkup og politiske uroligheder, men valget i 1979 resulterede i en civil regering, hvilket stabiliserede den politiske situation en del, men Bangladesh er fortsat politisk ustabilt og præget af korruption og økonomiske vanskeligheder.

En stor del af landet ligger i et floddelta, hvilket betyder, at der hvert år er store problemer med oversvømmelser, som først og fremmest rammer den fattigste del af befolkningen.

Mange mennesker i Bangladesh lever af landbruget, men der findes også udviklet industri inden for konfektion, jute og fødevarer. Konfektionsindustrien er den underindustri, der beskæftiger flest mennesker, og de fleste tekstilfabrikker ligger i og omkring hovedstaden Dhaka.

Konfektionsindustrien tog fart i første halvdel af 80'erne, og dens udbredelse og udvikling har på mange måder ændret samfundet i Bangladesh, først og fremmest ved at tilbyde arbejde og forsørgelse for kvinder. Større økonomiske ressourcer betyder, at kvindens status i samfundet langsomt er blevet forbedret.

I dag arbejder cirka 4 millioner mennesker i konfektionsindustrien, og tæt på 80 % af dem er kvinder.  Det vurderes, at konfektionsindustrien indirekte har reduceret fattigdommen hos tæt på 50 % af befolkningen i Bangladesh. Industrien står i dag for cirka 80 % af landets eksportindkomst.

Nu håbes det, at konfektionsindustrien ved hjælp af pres fra udenlandske kunder fremover kan opnå sikre arbejdsforhold og rimelige lønniveauer. Flere internationale initiativer er allerede lanceret, og en stigning af mindstelønnen er tæt på at blive vedtaget.

Landet har også brug for at håndtere problemer med infrastrukturen og at øge uddannelsesniveauet hos store dele af befolkningen, men der er håb forude. Selvom Bangladesh stadig er et meget fattigt land, er fattigdommen reduceret, og de sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige niveauer er steget i takt med, at landets økonomi er forbedret. Hvis udviklingen fortsætter, er der store muligheder for en lysere fremtid for Bangladesh.