WHAT IS SUSTAINABILITY REPORTING?


En bæredygtighedsrapport er en frivillig rapport, der viser, hvordan vores bæredygtighedsarbejde er gået i løbet af året – lidt som en årsopgørelse, som vi kan bruge til at nå ud med information til vores medarbejdere, kunder, medier, forskellige interessentgrupper og leverandører. Vores bæredygtighedsrapport for 2013 offentliggøres ved månedsskiftet juni/juli. 

 

"I arbejdet hen imod en bæredygtig udvikling er målbarhed utroligt vigtigt," siger Anna-Karin Wårfors, CSR-chef. "Ved at måle vores tiltag og præsentere dem i rapportform kan vi vise vores omverden og os selv, hvad vi har opnået, og hvor vi skal fokusere fremover."

 

Det vigtigste for en bæredygtighedsrapport er, at den giver et korrekt og retvisende billede af resultaterne. Gina Tricots rapport følger den såkaldte GRI-standard, som er et rapportsystem, det gør, at rapporten kan sammenlignes med andre virksomheders rapporter.

 

"I år har vi styrket arbejdet med at interviewe medarbejdere i forbindelse med rapporten for at få flere afdelinger involveret," fortæller Anna-Karin Wårfors. "Nu hvor rapporten er færdig, kan vi virkelig se bredden af vores virksomhed – og i bæredygtighedsarbejdet. Vi har mange muligheder for at gøre en forskel!"