What can we do about child labour?


Et af de mest omdiskuterede emner i vores branche er børnearbejde. På den ene side hævdes det, at alt børnearbejde er forkasteligt – på den anden side hører man sommetider, at børnearbejde er bedre end alternativet, nemlig at familien ellers ikke kan forsørge sig selv.

I BSCI's adfærdskodeks, som er det, vi arbejder med hos Gina Tricot, forpligter vi os til at beskytte børn mod økonomisk udnyttelse og mod at udføre arbejde, som sandsynligvis vil være farligt, gribe forstyrrende ind i deres uddannelse eller være skadeligt for barnets sundhed og udvikling.

BSCI definerer et "barn" som en person, der er yngre end 15 år, og accepterer ILO- undtagelsen, som tillader, at personer fra 14 år arbejder i visse udviklingslande såsom Indien, Bangladesh og Pakistan. BSCI kræver også, at der ydes særlig beskyttelse af unge medarbejdere (14-17 år). Der er f.eks. særlige regler for, hvilken type arbejde en ung medarbejder må have, samt krav til arbejdstiden.

Hvordan er situationen i Indien?
I Indien er der som i de fleste produktionslande udfordringer i leverandørleddet inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne. Dels hvad angår miljøhensyn, men i Indien er der desuden endnu større risiko for børnearbejde end i visse andre lande. Det skyldes, at børnearbejde har eksisteret længe i Indien, og at det er et land med en socioøkonomisk struktur, som betyder, at børn alt for ofte tvinges til at arbejde.

Der er samtidig stadig større engagement blandt de indiske virksomheder vedrørende CSR-problemstillinger, især inden for områder, hvor man samtidig kan spare penge, for eksempel ved at reducere energiforbruget. Det er derimod sværere at gennemføre ændringer vedrørende arbejdsforhold og andet, som i større udstrækning har med kulturen at gøre, for eksempel forbud mod diskriminering.

Hvad kan vi gøre som virksomhed?
Ud af alle BSCI's audits i 2012 fandt 7 % sted i Indien. For Gina Tricot er Indien et af de mindre indkøbsmarkeder. Vi har i dag ca. 8 leverandører, som primært hører til i Delhi-området.

Alle vores leverandører i Indien har gennemgået BSCI-audit via en tredjepartsinspektør. Når vi besøger fabrikkerne, har vi også visse rutiner med det formål at forhindre børnearbejde. Vi kontrollerer, hvordan fabrikkerne ansætter nye medarbejdere, og hvordan de fastslår alderen på de arbejdssøgende. Vi tjekker for eksempel, om der er dokumentation for id-kort for alle ansatte. Vi forsøger også at være opmærksomme på, hvordan medarbejderen ser ud. Det er dog meget svært, da de ofte virker yngre, end de er.  Vi tager også stikprøver og kontrollerer id-beviser. Det er også vigtigt, at vi også fører en dialog med leverandørne om deres ansvar i produktionsleddet.

Hvis det viser sig, at et barn arbejder på fabrikkerne, har vi retningslinjer for, hvordan det skal håndteres, da barnet straks skal fjernes fra produktionen. Årsagen til, at barnet arbejder, er oftest, at det er nødvendigt for at hjælpe med at forsørge en familie, eller at han/hun er selvforsynende, og derfor skal man sikre, at hans/hendes løn betales, indtil der findes en langsigtet løsning. Vi skal også bidrage til at finde en tilfredsstillende løsning, hvad angår barnets alder, sociale situation, uddannelse osv. Det vigtigste er, at det, vi gør, hjælper med at forbedre barnets situation i stedet for at forværre den. Hvis barnet er i skolealderen, er målet at få barnet tilbage til skolen hurtigst muligt. BSCI har et netværk af organisationer, som kan yde støtte ude på stedet, hvilket er vigtigt.