WHY CERTIFICATION?


I bund og grund handler økologisk bomuldsdyrkning om hverken at bruge kunstgødning eller kemiske sprøjtemidler – i stedet bruger man innovative metoder som eksempelvis skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af lugt. Eftersom disse metoder gør den økologiske bomuld unik sammenlignet med traditionel bomuld, gælder det om at sørge for, at der ikke sker kontaminering. Den økologiske bomuld skal derfor behandles separat i hele produktionskæden.

 

"De certificeringssystemer, som vi bruger til at sikre, at bomulden er garanteret økologisk, er GOTS og OCS," fortæller Marcus Bergman. "Begge systemer bygger på tredjepartskontrol, hvilket vil sige, at en uafhængig kontrolinstans bekræfter, at produktet kan spores i hele kæden og opfylder kravene. Sporbarheden garanteres ved, at der udfærdiges såkaldte transaktionscertifikater for alle produktionstrin, fra bomuldsdyrkningen og fremefter. Via dem kan man spore bomulden tilbage til marken – en væsentlig forskel sammenlignet med almindelig bomuld, der ofte handles som en helt anonym råvare. Som vi ser det, er sporbarheden midlet til at kunne påvirke – gennem viden om forholdene på hvert produktionstrin kan man forbedre processerne. Det handler jo dybest set om at sørge for, at de, der arbejder i længst tid med produktet – bomuldsdyrkerne – har så gode forhold som muligt, både hvad angår miljø og sundhed. Hvis man undgår brug af kemiske sprøjtemidler, får både miljøet og dyrkerne det jo bedre!"