FAQ: Bærekraft

 

Stiller Gina Tricot krav til leverandørene sine rundt bruk av kjemikalier?
Ja. Gina Tricot har en liste over kjemikalier som begrenses eller forbys i produksjonen av våre produkter. Denne listen inngår i den General Agreement som samtlige leverandører må skrive under på før produksjonen starter.


Gjennomføres det kjemikaliekontroller på Gina Tricots produkter?
Ja. Gina Tricot og leverandørene våre gjør regelmessige tester på produkter fra nye leverandører og av nye materialer, samt produkter med forhøyet risiko. Fra hovedkontoret gjennomfører vi også tilfeldige stikkprøver.


Stiller Gina Tricot krav til leverandørene når det gjelder produktkvalitet?
Ja. Gina Tricot har en liste med kvalitetskrav som samtlige produkter skal oppfylle. Denne listen inngår i den General Agreement som samtlige leverandører må skrive under på før produksjonen starter. Leverandørene tester fortløpende produktenes kvalitet, og på hovedkontoret gjennomfører vi hele tiden tester.


Tester Gina Tricot produktene sine for å sikre kvaliteten?
Ja. Gina Tricot gjennomfører regelmessige tester på produktene for å garantere en så jevn produktkvalitet som mulig.


Stiller Gina Tricot krav til at smykker skal være nikkelfrie?
Nei, våre produkter/detaljer er generelt ikke nikkelfrie, men vi følger EU-lovgivningen og grenseverdier som er satt for at brukere ikke skal utvikle allergi. Det er tillatt med en viss mengde frigjort nikkel, og det er dette innholdet som står på Gina Tricots kjemikalieliste, det vil si listen med kjemikalier som begrenses eller forbys i produksjonen av produktene våre. Kjemikalielisten følges av vår smykkeleverandør.


Har Gina Tricot tatt stilling til bruk av sandblåsing i jeansproduksjonen?
Ja, Gina Tricot tillater ikke sandblåsing. Grunnen er hensynet til helse og sikkerhet for de som arbeider med å lage produktene våre.


Publiserer Gina Tricot et bærekraftregnskap?
Våren 2013 publiserte vi vårt første bærekraftregnskap for 2012, og våren 2014 kommer en oppfølging. Bærekraftregnskapet kan leses på The Good Project.


Hvordan stiller Gina Tricot seg til mulesing?
Vi bruker utelukkende sertifisert mulesing-fri ull.


Kan vi stole på at Gina Tricot bare selger produkter av fuskepels?
Ja, Gina Tricot tillater utelukkende kunstig fremstilt pels av syntetiske materialer.


Bruker dere hos Gina Tricot dun og fjær i produktene deres?
Gina Tricot bruker bare dun og fjær fra (døde) fugler som avles for kjøttproduksjon. Vi tillater ikke at dun og fjær plukkes fra levende fugler. Vi samarbeider bare med én leverandør for våre dun- og fjærprodukter, og denne leverandøren er RDS-sertifisert.


Hvordan arbeider dere med skinnvarer?
Skinn aksepteres utelukkende i våre produkter hvis det kommer fra (døde) dyr som avles for kjøttproduksjon. Vi har valgt ut en håndfull garverier og leverandører som vi samarbeider med, og de er de eneste som får produsere produkter i ekte skinn for Gina Tricot.


Er produkter hos Gina Tricot testet på dyr?
Vi på Gina Tricot tillater ikke dyreforsøk på våre kosmetiske produkter.


Har Gina Tricot krav til bruken av parabener?
Gina Tricot tillater ikke parabener i makeup. Parabener står på Gina Tricots kjemikalieliste, og den følges av våre kosmetikkleverandører.


Bruker Gina Tricot miljøvennlige materialer?
Ja. Gina Tricot bruker materialer som økologisk bomull, Better Cotton, Lenzing Viscose, Tencel®, Promodal®, Proviscose® og gjenvunnet polyester. Produkter som er produsert i disse materialene har som regel en etikett for at du som kunde lettere skal kunne handle bærekraftig i Gina Tricots butikker.


Kan man se hvor Gina Tricots produkter er produsert?
Alle produkter med vaskeråd er merket med opprinnelsesland.


Har Gina Tricot etiske retningslinjer?
Ja. Våre etiske retningslinjer er grunnleggende for arbeidet med samtlige ansvarsspørsmål hos oss. I våre etiske retningslinjer tar vi opp de kravene rundt lønn, arbeidstid, helse og sikkerhet som våre leverandører må følge. Kravene er baserte på internasjonal arbeidslovgivning (ILO) og brukes av alle medlemmene i organisasjonen BSCI.


Hvordan kontrollerer Gina Tricot at de etiske retningslinjene følges?
Som medlem i BSCI får Gina Tricot tilgang til en plattform for oppfølging av leverandørene våre. Vi besøker også leverandørene våre kontinuerlig.


Hva er BSCI?
Business Social Compliance Initiative er en organisasjon som arbeider for å bedre arbeidsvilkårene i leverandørlandene. Ved at vi deltar i organisasjonen får vi tilgang til verktøy for oppfølging og opplæring av leverandørene våre.


Forekommer det barnearbeid i de fabrikkene der dere har produksjon?
Gina Tricot aksepterer ikke barnearbeid, men vi vet at det er vanskelig å kontrollere hele produksjonskjeden. De etiske retningslinjene er til for å beskytte barn mot økonomisk utnytting, mot å utføre arbeid som er farlig, mot handlinger som påvirker utdanning eller er skadelig for barnets helse og utvikling. Barnearbeid finnes dessverre på grunn av at de lovene som finnes ikke følges opp, og på grunn av at sosiale og politiske systemer i mange land står svakt. Hvis vi oppdager at det er noen under 15 år som arbeider i fabrikken har vi gjennom BSCI en plan for hvordan det skal håndteres med utgangspunkt i å hjelpe barnet.


Hvor produseres klærne deres selger?
Den største delen av produksjonen foregår i Tyrkia, etterfulgt av Kina, Bangladesh, Pakistan og India. Vi har også en liten andel av produksjonen i noen europeiske land.


Gina Tricot eier ikke fabrikkene. Hvordan kan dere være sikre på at kontroller gjennomføres og etterleves?
Vi arbeider blant annet med de verktøyene som BSCI tilbyr oss. Revisjoner, utdanninger og erfaringer. BSCI er et forretningsdrevet initiativ for bedrifter som har bestemt seg for å forbedre arbeidsvilkårene i de globale leverandørkjedene. Basisen i oppfølgingen er BSCIs etiske retningslinjer, og den er også grunnleggende i de avtalene vi skriver med leverandørene våre.


Er kontrollene i fabrikkene uanmeldte eller varslet?
En viktig forutsetning for langsiktige forbedringer av arbeidsvilkårene bygger på tillit mellom leverandør og kunde. Våre egne besøk hos leverandørene er varslet på forhånd, dels på grunn av arbeidet med å skape tillit, dels for å sikre oss at de vi gjerne vil treffe er til stede. Revisjoner gjøres også ved varslede tidspunkter, og da med samme begrunnelse som nevnt ovenfor. I tillegg er det et omfattende spørreskjema med over 400 spørsmål som skal besvares. Mange av spørsmålene krever bakenforliggende dokumentasjon, så for å sikre at alle dokumentene er tilgjengelige er det nødvendig å varsle besøkene på forhånd. Men det gjennomføres også uanmeldte kontrollen, spesielt ved mistanke om at noe er galt.


All produksjonen foregår i land med lave lønninger. Hvordan sørger dere for at de som produserer klærne har rettferdige arbeidsvilkår?
Vi har et mål, sammen med leverandørene, om å oppnå et sikkert og godt arbeidsmiljø for de som lager produktene våre. Dialog og leverandørutvikling er nøkkelord for å oppnå dette. Vi eier ikke fabrikkene som produserer klærne våre, så et tett samarbeid med våre leverandører er en forutsetning for alle klærne og accessoirene våre skal leve opp til de kravene vi har til design og kvalitet. I tillegg skal fabrikkene oppfylle våre etiske retningslinjer. For å følge opp arbeidet hos leverandørene har vi siden våren 2008 vært medlem i BSCI. Vi besøker kontinuerlig fabrikkene i forbindelse med produktutvikling, og for å informere om og utføre inspeksjoner angående hvordan de etiske retningslinjene følges opp. Dette er et arbeid som tar tid, og som er en stadig pågående prosess.


Hvordan kontrollerer dere at fabrikken er sikre?
At en arbeidsplass er sikker og sunn er ett av de 11 temaene i de etiske retningslinjene, og de følges opp ved revisjonene. Blant annet kontrolleres det at det finnes sikkerhetsutstyr, brannvern, tilgang til toaletter og rent vann.


Tillater dere fagforeninger i fabrikkene?
Organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger er nedfelt i våre etiske retningslinjer. Vi kan ikke gjennomføre faglige tiltak, men vi kan stille krav til at det skal være akseptert å være medlem i en fagforening.


Hvorfor betaler dere ikke fabrikkarbeiderne en minimumslønn de kan leve av?
Gina Tricot eier ingen egne fabrikker, men kjøper varer fra en rekke forskjellige produsenter. Vår oppfatning er at lønn best bestemmer i hvert enkelt land, i forhandlinger mellom arbeidsgiver, arbeidstager og med støtte i nasjonale lover. I de etiske retningslinjene er det krav til at leverandørene skal betale minst den lovfestede minimumslønnen. I dag finnes det ikke en definisjon på ”levelønn” for respektive land eller region, men i stedet en masse forskjellige måter å beregne det på. I de tilfellene der minimumslønnen er for lav anser vi at det regelbruddet skal revideres av lokale myndigheter for å speile de øvrige kostnadsøkningene i samfunnet.


Dere produserer en stor mengde klær. Hvilket ansvar har dere for å ta hånd om dem etter bruk?
Å redusere mengden av avfall er en viktig del av arbeidet for en bærekraftig utvikling. Vi tilbyr alle å levere inn uønskede plagg i butikkene våre i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Vår gjenvinningspartner Human Bridge tar hånd om disse plaggene, i samarbeid med et partnerselskap i Nederland som har kapasitet for tekstilgjenvinning i stor skala. Varer som blir til overs i butikkene, gir vi til Human Bridge eller til Fretex i Norge. For å lære mer om gjenvinning samarbeider vi i nettverk i bransjen og fører en løpende dialog med interessenter.


Hovedkontoret deres er en såkalt Green Building. Hva betyr det?
Kontoret vårt i Borås er bygget så det bruker minst 25 % mindre energi enn det de svenske byggeforskriftene krever. Energisparetiltakene og de målte resultatene kontrolleres av Sweden Green Building Council.


Publiserer Gina Tricot et bærekraftregnskap?
Våren 2013 publiserte vi vårt første bærekraftregnskap for 2012, og hver vår kommer en oppfølging. Bærekraftregnskapet kan leses på The Good Project.


Dere har et prosjekt i Bangladesh. Hvordan foregår samarbeidet mellom UNICEF og Gina Tricot?
Samarbeidet mellom Gina Tricot og UNICEF strekker seg over 6 år, omfatter bygging av 150 førskoler og skal gi 22 000 barn økte forutsetninger for å klare videre skolegang. Førskolene ligger i slumområdene i Dhaka, som er hovedstaden i Bangladesh, og barna som går der er mellom 4 og 5 år gamle. Førskolene er finansiert av Gina Tricot og bygd opp av UNICEF. UNICEF er FNs barnefond, og arbeider på oppdrag fra FN for å sikre barns rettigheter. http://unicef.se/partners


Hva kan jeg gjøre for miljøet?
Ved å ta vare på klærne dine kan du skåne miljøet for unødvendig påvirkning. Prøv å lufte klærne dine av og til i stedet for å vaske dem. Nå du skal vaske kan du huske å senke vasketemperaturen. Prøv også å fylle maskinen full og å bruke et miljømerket vaskemiddel.


Har dere publisert leverandørlisten deres?
Ja. Leverandørlisten består av aktive fabrikker som eies eller brukes av våre leverandører. Vi oppdaterer listen kontinuerlig.

Tier 1: Slutproduktrelaterede produktionsenheder
Denne liste indeholder alle for Gina Tricot aktive produktionsenheder til syning, beskæring, tøjvask, tryk, broderi, efterbehandling og pakning. Såkaldte vertikale leverandører, som både har slutproduktrelaterede processer og Tier 2-processer, som for eksempel farvning og vask internt, angives under Tier 1. Denne liste ajourføres to gange om året, og den seneste opdatering er altid tilgængelig på denne side. Senest opdateret: august 2022

Tier 2: Råmaterialer + tilbehørsrelaterede produktionsenheder
Denne liste indeholder alle for Gina Tricot aktive fabrikker, som fremstiller stof og garn, faciliteter til indfarvning, vask, tryk og tilbehør. Denne liste ajourføres to gange om året, og den seneste opdatering er altid tilgængelig på denne side. Senest opdateret: august 2022