Fri fragt til butik eller ved køb over 400,-

FAQ: Bærekraft


Stiller Gina Tricot nogen krav til sine leverandører omkring anvendelse af kemikalier?
Ja. Gina Tricot har en liste over kemikalier, som begrænses eller forbydes i produktionen af vores produkter. Denne liste indgår i den General Agreement, som samtlige leverandører underskriver, inden produktionen kan begynde.


Udføres der test af kemikalieindholdet i Gina Tricots produkter?
Ja. Gina Tricot og vores leverandører udfører regelmæssige test af produkter fra nye leverandører og af nye materialer samt produkter med øget risiko. Fra hovedkontoret udfører vi desuden vilkårlige stikprøver.
 

Stiller Gina Tricot nogen krav til sine leverandører med hensyn til produktkvalitet?
Ja. Gina Tricot har en liste over kvalitetskrav, som samtlige produkter skal overholde. Denne liste indgår i den General Agreement, som alle leverandører underskriver, inden produktionen begynder. Leverandørerne tester løbende produkternes kvalitet, og vi udfører hele tiden test på hovedkontoret.
 

Tester Gina Tricot sine produkter for at undersøge produktkvaliteten?
Ja. Gina Tricot udfører regelmæssige test af produkter for at holde en så ensartet produktkvalitet som muligt.
 

Stiller Gina Tricot krav til, at smykker skal være nikkelfri?
Nej, vores produkter/detaljer er generelt ikke nikkelfri, men vi følger EU's lovkrav og grænseværdier, som er fastsat, så brugere ikke udvikler allergi. En vis mængde frigjort nikkel er tilladt, og det er denne procentandel, som indgår Gina Tricots kemikalieliste – den liste med kemikalier, som begrænses eller forbydes i produktionen af vores produkter. Kemikalielisten følges af vores smykkeleverandør.
 

Har Gina Tricot taget stilling til anvendelsen af sandblæsning i jeansproduktionen?
Ja, Gina Tricot tillader ikke sandblæsning. Dette er af hensyn til helbredet og sikkerheden for dem, der arbejder med fremstillingen af vores produkter.
 

Offentliggør Gina Tricot en bæredygtighedsrapport?
I foråret 2013 offentliggjorde vi vores første bæredygtighedsrapport, og hvert forår kommer der en opfølgning. Bæredygtighedsrapporten kan læses på The Good Project.
 

Hvad er Gina Tricots holdning til mulesing?
Vi bruger kun certificeret mulesing-fri uld.
 

Kan man stole på, at Gina Tricot kun sælger produkter af imiteret pels?
Ja, Gina Tricot tillader kun kunstigt fremstillet pels af syntetiske materialer.
 

Bruger I dun og fjer i jeres produkter hos Gina Tricot?
Gina Tricot bruger kun dun og fjer fra (døde) fugle, som er opdrættet til kødproduktion. Vi tillader ikke, at dun og fjer plukkes fra levende fugle. Vi samarbejder kun med én leverandør om vores dun- og fjerprodukter, og denne leverandør er RDS-certificeret.


Hvordan arbejder I med lædervarer?
Læder accepteres kun i vores produkter, hvis det kommer fra (døde) dyr, som er opdrættet til kødproduktion. Vi har udvalgt en håndfuld garverier og leverandører, som vi arbejder med, og det er kun dem, der får lov til at producere til Gina Tricot, når det gælder produkter i ægte læder.
 

Er produkter fra Gina Tricot testet på dyr?
Hos Gina Tricot tillader vi ikke dyreforsøg på vores kosmetikprodukter.
 

Stiller Gina Tricot krav omkring anvendelsen af parabener?
Gina Tricot tillader ingen parabener i sine makeupprodukter. Parabener er optaget på Gina Tricots kemikalieliste, som følges af vores kosmetikleverandører.
 

Anvender Gina Tricot miljøvenlige materialer?
Ja. Gina Tricot bruger både økologisk bomuld, Better Cotton, Lenzing Viscose, Tencel®, Promodal®, Proviscose® og genbrugspolyester. Produkter, som er fremstillet af disse materialer, er som regel mærket, så du som kunde nemmere kan handle bæredygtigt i Gina Tricots butikker.


Kan man se, hvor Gina Tricots produkter er fremstillet?
Alle produkter med vedligeholdelsesanvisninger er mærket med oprindelsesland.

 

Har Gina Tricot et adfærdskodeks?
Ja. Vores adfærdskodeks er grundlæggende for vores arbejde med samtlige ansvarsspørgsmål. I adfærdskodekset tager vi fat på de krav omkring løn, arbejdstid, sundhed og sikkerhed, som vores leverandører skal overholde. Kravene er baseret på standarderne fra den internationale arbejdsorganisation (ILO) og anvendes af alle deltagere i organisationen BSCI.

 

Hvordan kontrollerer Gina Tricot, at adfærdskodekset overholdes?
Som deltager i BSCI får Gina Tricot adgang til en platform til overvågning af vores leverandører. Vi besøger også regelmæssigt vores leverandører.


Hvad er BSCI?
Business Social Compliance Initiative er en organisation, som arbejder for at forbedre arbejdsvilkårene i leverandørlande. Gennem vores deltagelse i organisationen får vi adgang til værktøjer til overvågning og uddannelse af vores leverandører.

 

Forekommer der børnearbejde på de fabrikker, hvor I har produktion?
Gina Tricot accepterer ikke børnearbejde, men vi er klar over, at det er vanskeligt at kontrollere hele produktionskæden. Reglerne i adfærdskodekset er til for a beskytte børn mod økonomisk udnyttelse og mod at udføre arbejde, som kan være farligt, påvirke deres uddannelse eller være skadeligt for barnets sundhed og udvikling. Børnearbejde fortsætters desværre, fordi den lovgivning, der findes, ikke håndhæves fuldt ud, og fordi de sociale og politiske systemer er svage i mange lande. Hvis det skulle være tilfældet, at nogen under 15 år arbejder på fabrikken, har vi inden for BSCI en plan for, hvordan det skal håndteres med udgangspunkt i at hjælpe barnet.


Hvor fremstilles det tøj, I sælger?
Størstedelen af produktionen sker i Tyrkiet efterfulgt af Kina, Bangladesh, Pakistan og Indien. Vi har også en lille andel af produktionen i nogle europæiske lande.

 

Gina Tricot ejer ikke fabrikkerne, så hvordan kan I være sikre på, at kontroller udføres og efterleves?
Vi arbejder bl.a. med de værktøjer, som er fastsat af BSCI, samt gennemgang, uddannelse og udveksling af erfaring. BSCI er et forretningsdrevet initiativ for virksomheder, der har besluttet sig for at forbedre arbejdsvilkårene i de globale leverandørkæder. Grundlaget for overvågningen er BSCI’s adfærdskodeks, og det er også en grundlæggende del af de aftaler, som vi indgår med vores leverandører.

 

Er kontrolbesøgene på fabrikkerne forudanmeldte eller uanmeldte?
En vigtig forudsætning for langsigtede forbedringer af arbejdsvilkårene bygger på tilliden mellem leverandør og kunde. Vores egne besøg hos leverandørerne er forudanmeldte, dels på grund af vores arbejde med at opbygge denne tillid og også for at sikre, at de personer, vi ønsker at se, rent faktisk er til stede hos leverandøren. Der udføres også gennemgange på forudanmeldte datoer i samme anledning som ovennævnte, plus at der desuden er et omfattende kontrolspørgeskema med over 400 spørgsmål, der skal besvares. Mange af spørgsmålene kræver underliggende dokumentation, og for at sikre, at alle dokumenter er tilgængelige, er det nødvendigt med forudanmeldte besøg. Uanmeldte besøg finder også sted, specielt ved mistanke om, at noget er galt.

 

I har al jeres produktion i lande med lave lønninger. Hvordan sikrer I, at dem, der fremstiller jeres tøj, har retfærdige vilkår?
Vores mål er sammen med vores leverandører at opnå et godt og sikkert arbejdsmiljø for dem, der fremstiller vores produkter. Dialog og leverandørudvikling er nøgleord for at opnå dette mål. Vi ejer ikke de fabrikker, hvor vores tøj fremstilles, så et nært samarbejde med vores leverandører er en forudsætning for, at vores tøj og tilbehør lever op til de krav, vi har til design og kvalitet, samt at de fabrikker, hvor produktionen finder sted, opfylder kravene i vores adfærdskodeks. For at kunne følge op på arbejdet hos leverandørerne har vi siden foråret 2008 deltaget i BSCI. Vi besøger fabrikkerne regelmæssigt i forbindelse med produktudvikling og for at informere om samt udføre inspektioner af overholdelse af adfærdskodekset. Dette er et arbejde, som tager tid og er en vedvarende proces.


Hvordan kontrollerer I, at fabrikkerne er sikre?
At arbejdspladsen er sikker og sund er et af de 11 punkter i adfærdskodekset, som også følges op ved gennemgang. Blandt andet kontrolleres sikkerhedsudstyr, brandsikkerhed, adgang til toiletter og rent vand.


Tillader I fagforeninger på fabrikkerne?
Retten til foreningsfrihed samt ret til kollektive forhandlinger er omfattet af vores adfærdskodeks. Vi kan ikke udføre fagforeningsaktiviteter, men vi kan stille krav til, at deltagelse skal være accepteret.


Hvorfor betaler I ikke fabriksarbejderne en mindsteløn, de kan leve af?
Gina Tricot ejer ikke sine egne fabrikker, men køber varer fra en række forskellige producenter. Det er vores opfattelse, at lønningerne bedst besluttes i de enkelte lande mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på grundlag af national lovgivning. I adfærdskodekset stilles der krav til, at leverandørerne skal betale mindst den lovpligtige mindsteløn. I dag findes der ingen definition af ”leveløn” for de enkelte lande eller regioner, men en lang række forskellige måder at beregne det på. I de tilfælde, hvor mindstelønnen er for lav, mener vi, at den regelmæssigt bør gennemgås af den lokale regering for at afspejle samfundets øvrige forøgelse af leveomkostninger.

 

I fremstiller meget tøj. Hvad gør I for at tage ansvar for det efter brug?
Det er en vigtig del af bæredygtighedsarbejdet at reducere affald. Vi tilbyder alle at indlevere uønsket tøj i vores butikker i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Vores genbrugspartner Human Bridge håndterer dette tøj sammen med en samarbejdspartner i Holland, som har kapaciteten til tekstilgenbrug på så stor en skala. De varer, der bliver til overs i vores butikker, donerer vi til Human Bridge eller til Fretex i Norge. Vi samarbejder i netværk i branchen og fører løbende dialog med interessenter for at lære mere om genbrug.


Jeres hovedkontor er en såkaldt Green Building – hvad indebærer det?
Vores kontor i Borås er bygget, så det forbruger mindst 25 % mindre energi, end hvad svenske bygningsreglementer foreskriver. Energibesparende foranstaltninger og målte resultater undersøges af Sweden Green Building Council.


Udsender Gina Tricot en bæredygtighedsrapport?
Indtil videre har vi ikke sammenfattet vores ansvarsarbejde i en samlet rapport, men det er noget, vi planlægger at gøre i løbet af 2013.


I har et projekt i Bangladesh – hvordan ser samarbejdet mellem UNICEF og Gina Tricot ud?
Samarbejdet mellem Gina Tricot og UNICEF strækker sig over 6 år, omfatter opførelsen af 150 børnehaver og kommer til at give over 22.000 børn bedre muligheder for at gå videre med deres skolegang. Børnehaverne ligger i slumområder i Dhaka, Bangladeshs hovedstad, og børnene, der går der, er mellem 4 og 5 år gamle. Børnehaverne finansieres af Gina Tricot og opføres af UNICEF. UNICEF er FN’s børnefond og arbejder på FN’s vegne for at realisere børns rettigheder. http://unicef.se/partners


Hvad kan jeg selv gøre for miljøet?
Ved at passe på dit tøj kan du beskytte miljøet mod unødig påvirkning. Forsøg så vidt muligt at lufte tøjet ud i stedet for at vaske det. Hvis du alligevel skal vaske, så tænk på at sænke vasketemperaturen, og forsøg også at fylde maskinen og altid anvende skånsomt, miljømærket vaskemiddel. Følg altid anvisninger på emballagen, så du ikke overdoserer vaskemidlet. Endelig gør det en stor forskel at hænge tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler.


Har I offentliggjort en leverandørliste?
Ja. Vores liste over leverandører indeholder aktive fabrikker, som ejes eller bruges af vores leverandører. Vi opdaterer løbende listen.