Gina Tricot har været medlem af amfori (tidligere BSCI, Business Social Compliance Initiative) siden 2008. For øjeblikket samler Amfori over 2000 virksomheder om et fælles adfærdskodeks og støtter dem i deres arbejde med sociale og miljømæssige spørgsmål i leverandørkæden. Som medlem forpligter vi os til at implementere et adfærdskodeks i vores leverandørkæder. amfori gennemfører løbende tredjepartskontroller af fabrikkerne. Vi får også adgang til en platform, der samler inspektioner og information om vores leverandører. Dette er et vigtigt redskab i vores løbende arbejde med evaluering af og opfølgning på producentleddet.


fair løn

Via amfori overvåger Gina Tricot den løn, der udbetales til de ansatte, som fremstiller vores tøj. I overensstemmelse med vores adfærdskodeks og lokal lovgivning skal leverandørerne betale landets lovbestemte mindsteløn. Det er dog et problem, at mindstelønnen i nogle tilfælde knap dækker de basale behov. Vi er bevidste om problemet og arbejder sammen med amfori og vores lokale repræsentanter på at forsøge at påvirke og forbedre situationen og skabe ændringer i tøjindustrien.

Gina Tricot udfører også vores egne lønkortlægninger i samtlige produktionslande for at sikre lønniveauerne. Sammen har vi magten til at påvirke i en positiv retning!