Klimaforandringerne er Gina Tricots største udfordring. Al vores produktion, vores transport, rejser og bygninger medfører emissioner og påvirker størrelsen af vores CO2-fodaftryk. Her arbejder vi hele tiden på at finde bedre og mere bæredygtige alternativer og mindske vores klimapåvirkning.


STICA

Gina Tricot er en del af The Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). En platform, der hjælper svenske tekstilvirksomheder og organisationer med at øge forståelsen af vores klimapåvirkning, og hvordan dette kan håndteres bedst muligt. Derfor er vi nødt til at evaluere vores påvirkning under hele fremstillingsprocessen og arbejde hårdt for at minimere hele virksomhedens klimapåvirkning. Fra fibre til det af tøjet, der kan genanvendes!

I 2018 klimakompenserede vi for al klimapåvirkning, som forekom ved produkttransporter fra Pakistan og Tyrkiet. Tilsammen udgjorde de 55 % af alle vores produkttransporter. Via arbejdet med klimakompensation og medlemskabet af STICA minimerer vi vores klimapåvirkning, fra produkt til organisation. Vores engagement i STICA giver os mere viden og flere værktøjer til at blive en virksomhed, der påvirker klimaet mindre.

Vores mål sammen med STICA:
• Forstå alle aspekter af vores klimapåvirkning i alle led
• Måle vores drivhusgasudslip
• Udvikle videnskabeligt baserede mål og planer for at mindske vores drivhusgasudslip i overensstemmelse med 1,5 °C opvarmning.
• Udvikle en proces og struktur til rapportering og kommunikation af vores organisations fremskridt og påvirkning
• Identificere foranstaltninger, der genererer forretningsfordele, og organisere samarbejdsprojekter, som har til formål at mindske udslip i dele af værdikæden, som ligger uden for vores kontrol.

WWF

I 2020 indledte vi et samarbejde og partnerskab med Verdensnaturfonden, WWF, med det formål at sikre, at Gina Tricots vandstrategi følger WWF's model for Water Stewardship.

Vi er allerede begyndt at anvende WWF's onlineværktøj Water Risk Filter (WRF). Det giver os som varemærke mulighed for at udforske, bedømme og svare på vandrisici i vores leverancekæde. Dette er det første skridt mod et mere bæredygtigt og ansvarligt vandforbrug i vores leverancekæde. Vi er begyndt med en af vores største denimproducenter i Tyrkiet og deres vandkrævende anlæg. Vi har indsamlet data, blandt andet om mængden af vand der anvendes, hvilken type vand, hvor meget som udledes og hvor det udledes.

I løbet af samarbejdet vil vi fortsætte med at bedømme vores risici og skabe mål, strategier og handlingsplaner baseret på vores risici og muligheder for at bidrage til et bedre vandmiljø.

svanen

I efteråret 2019 begyndte Gina Tricot at arbejde med den nordiske miljømærkning Svanen. Svanemærket er en af verdens førende og strengeste miljømærkninger. Det er en miljømærkning af type 1, hvilket betyder, at det er en selvstændig organisation, som arbejder i overensstemmelse med livscyklusperspektivet og tager højde for udviklingen af kriterier. Den kontrolleres også af ISO 14024-standarden (læs mere på: www.svanen.se/en).

Vores vision er, at de fleste af vores basisprodukter skal fremstilles i overensstemmelse med denne certificering, deriblandt vores denim- og jerseykollektion. Lige nu arbejder nogle af vores vigtigste forretningspartnere i Tyrkiet og Bangladesh med hele produktionskæden for at få certificeringen klar. ”Vi vil være en del af en bedre og mere bæredygtig tekstilindustri. Øget indblik i og kontrol over vigtige dele af produktionen, såsom kemikalier og vandforbrug, er en god begyndelse. Vi ved, at Svanemærket stiller meget høje krav, men det er hele arbejdet værd.” Bumin Fisek, Kardem Tekstil Ltd. Gina Tricots forretningspartner.