klima og vand

80 % af miljøpåvirkningen fra tekstiler stammer ifølge Mistra Future Fashion fra produktionsfasen. Dette indebærer, at vi som varemærke har et stort ansvar for at mindske denne påvirkning og anvende de bedste tilgængelige, mere miljøvenlige tekniker i produktionen. Hvis vi kigger nærmere på produktionen, er vandprocessen den del af produktionen, som påvirker miljøet mest. Denne del af produktionen påvirker ikke kun klimaet via udslip af drivhusgasser, men også med store mængder vand og kemikalier.

 

 

Inden for rammerne af vores overordnede klimaarbejde er Gina Tricot et af medlemmerne af STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Den er en platform, hvor svenske tekstilvirksomheder og -organisationer kan forstå vores klimapåvirkning og være en del af bedste praksis for at håndtere den.

Vi skal undersøge vores påvirkning i hele værdikæden og arbejde hårdt for at minimere klimapåvirkningen fra hele vores virksomhed.